Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, dân chủ và trách nhiệm, sáng 22.12 kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và kết thúc bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận 19 báo cáo và 04 Tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, Báo cáo của UBND thành phố và các ngành của thành phố trình kỳ họp.

 BM1

Đ/c Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải trình làm rõ ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tập trung thảo luận, tranh luận với thủ trưởng các ngành chức năng về nội dung giải trình chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề bức xúc nêu tại kỳ họp, đánh giá làm rõ các tồn tại hạn chế. Các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật, xây dựng chính quyền, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố; qua đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã nghe Chủ tịch UBND thành phố và thủ trưởng các phòng ban được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền giải trình các vấn đề mà các đại biểu HĐND thành phố quan tâm ý kiến, kiến nghị tại các buổi thảo luận và chất vấn tại Hội trường.

 BM2

Đ/c Võ Thị Hồng Vân - Phó Ban KT-XH HĐND thành phố thông qua báo cáo thẩm tra dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố

 BM3

Đ/c Trương Xuân Cường - Phó Ban pháp chế HĐND thành phố thông qua báo cáo thẩm tra dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố

Tại phiên bế mạc Kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 09 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Nghị quyết về chương trình hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư cuối năm 2017; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố; Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2018.

 BM4

Thư ký kỳ họp Thông qua dự thảo các nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Thanh nhấn mạnh: Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2018, thành phố Quy Nhơn cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triên sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm sớm đi vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh xuất khẩu, tích cực giải quyết có hiệu quả các vấn đề đang được cử tri, nhân dân quan tâm, như phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, giá cả thị trường, giải quyết việc làm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; cải cách hành chính, phòng chống thiên tai; phòng chống tai nạn giao thông; tham nhũng, lãng phí…

 

HDDNDK 2

Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp UBND thành phố, các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp này; Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn và các tổ chức thành viên của Mặt trận; cử tri, nhân dân thành phố phát huy quyền làm chủ tham gia giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp này nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Xuân Thoại: VP        

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung