Sáng nay, HĐND thành phố Quy Nhơn tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung thảo luận tại Tổ. Qua thảo luận ở các tổ, có 38 ý kiến của đại biểu HĐND thành phố thảo luận, tập trung làm rõ những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri, cán bộ và nhân dân thành phố quan tâm, trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, quản lý chỉnh trang đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh.

1. Về nội dung các báo cáo trình bày tại kỳ họp: có 01 ý kiến tập trung góp ý làm rõ một số nội dung, chỉ tiêu trong báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Về Kinh tế - Tài chính: có  08 ý kiến, tập trung vào công tác thu thuế, thu ngân sách; công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện còn nhiều bất cập;việc phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách của địa phương năm sau cao hơn năm trước dẫn đến tình trạng hụt thu; việc phân bổ kinh phí cho các phường, xã để chi cho công tác đảm bảo an ninh quốc phòng là thấp; công tác di dời cụm Công nghiệp Quang Trung thực hiện rất chậm, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; xem xét lại chỉ tiêu xuất khẩu trong năm 2018 xác định đạt 630 triệu USD là cao vì dự báo trong năm 2018 các điều kiện xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại khu vực 9, phường Trần Quang Diệu chưa đưa vào hoạt động theo kế hoạch đề ra …

3.Về công tác quy hoạch, chỉnh trang, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường: có 12  ý kiến, tập trung vào các vấn đề:

+ Quản lý, chỉnh trang đô thị:công tác ra quân lập lại trật tự đô thị được triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa đảm bảo theo yêu cầu; Đề án bê tông xi măng các tuyến đường hẻm trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2013 - 2017) tuy kết thúc nhưng vẫn còn nhiều tuyến hẻm chưa được bê tông xi măng; công tác nâng cấp thảm nhựa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố chưa phù hợp

+ Quản lý đất đai, tài nguyên - môi trườngcông tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố còn bất cập, có nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý kịp thời, để kéo dài gây dư luận không tốt trong nhân dân và ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn. Đề nghị trong thời gian đến thành phố quan tâm có giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng hồ sơ nhiều; công tác xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép còn nhiều bất cập, kéo dài…

4. Về văn hóa – xã hộicó 10 ý kiến, tập trung các vấn đề: làm rõ các điều kiện, cơ sở khoa học để xác định chỉ tiêu Tỷ suất sinh năm 2018 nhằm đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả; tình trạng người lang thang, xin ăn, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra nhiều; hoạt động của đài truyền thanh thành phố và cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập; Trong năm 2017, Bài chòi dân gian đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vì vậy đề nghị trong thời gian đến thành phốtăng cường công tác tuyên tuyền, quảng bá và tổ chức tốt các hoạt động Bài chòi dân gian; hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng phường, xã không cao…

5.Về Quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền: có 07 ý kiến, tập trung các vấn đề: tình trạng mua bán số đề trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp; tình trạng lạm thu của hội phụ huynh học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố còn xảy ra nhiều nhưng công tác kiểm tra, quản lý, xử lý chưa chặt chẽ và kịp thời; việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định; tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng….

Chiều cùng ngày HĐND thành phố tiếp tục thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố để làm rõ các nội dung mà đại biểu và nhân dân thành phố quan tâm.

Xuân Thoại: VP

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung