HĐND THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỔ HĐND SỐ 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2018     BÁO CÁO Hoạt động của Tổ và Đại biểu HĐND trong tháng 4, tháng 5/2018   Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị số 4, gồm 02 phường: Quang Trung và Ghềnh Ráng. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018 đã tiến hành sinh hoạt tổ, phân công các đại biểu trong tổ về tại các phường đi
- Ngày 04/6/2018:     Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Trần Ánh Tuyết tại phường Ngô Mây. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố cũng kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. - Ngày 05/6/2018:     + Thường trực HĐND thành phố đi thăm và chúc thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn phường Hải Cảng.     + Thường trực HĐND
Sáng ngày 08/6/2018, tại Hội trường UBND phường Ghềnh Ráng, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XI. Tham dự tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Phạm Hồng Sơn và Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố; Đ/c Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đ/c Đặng Mạnh Cường – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND
- Ngày 28/5/2018:     + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.     + Thường trực HĐND thành phố làm việc với Đoàn công tác HĐND huyện SaPa về tình hình tổ chức hoạt động của HĐND. - Ngày 29/5/2018:     Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 57. - Ngày 30/5/2018:     + Thường trực HĐND thành phố họp Đảng ủy cơ quan chính quyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 03 và

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung