Sáng ngày 24/11/2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của UBND phường Trần Quang Diệu.   Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Trần Quang Diệu Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND
Sáng ngày 21/11/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 và đến hết quý II năm 2017 của UBND xã Nhơn Lý. Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Nhơn Lý Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh
Sáng ngày 15/11/2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2016 đến hết tháng 10/2017 của UBND phường Trần Hưng Đạo. Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Trần Hưng Đạo Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
Sáng ngày 10/11/2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của UBND phường Đống Đa.   Đoàn giám sát làm việc tại UBND thành phố Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung