Sáng ngày 17/10/2019, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tại UBND phường Trần Phú. Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài
Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị số 2, gồm 02 phường Nhơn Bình và Nhơn Phú. Ngày 09/10/2019, đại diện Tổ đại biểu đã tổ chức khảo sát thực tế một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời; tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cử tri chưa được xử lý, cụ thể:   Hiện trạng đường dây điện kéo qua khu dân cư khu vực 4, 5, phường Nhơn
- Ngày 30/9/2019:     Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra cơ sở. - Ngày 01/10/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV của đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn, đại biểu Lý Tiết Hạnh tại xã Nhơn Hải. - Ngày 02/10/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự hội nghị trực báo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của
- Ngày 23/9/2019:     + Thường trực HĐND thành phố kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.     + Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND phường Nhơn Bình theo Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố. - Ngày

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung