Ngày 24/6/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ, đối thoại giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Hà Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Tỵ, Nguyễn Thị Loan.     + Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 1355. Ngày 25/6/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.     + Thường trực HĐND thành phố dự cuộ họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6
Ngày 17/6/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Quy Nhơn lần thứ XI. Ngày 18/6/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự Ngày hội “Công dân với pháp luật”.     + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV của đại biểu QH Lê Kim Toàn, đại biểu QH Đặng Hoài Tân tại phường Quang Trung. Ngày 19/6/2019:     Thường trực
Ngày 24/6/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ, đối thoại giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Hà Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Tỵ, Nguyễn Thị Loan.     + Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 1355. Ngày 25/6/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.     + Thường trực HĐND thành phố dự cuộ họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6
Ngày 17/6/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Quy Nhơn lần thứ XI. Ngày 18/6/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn sau kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại phường Quang Trung Ngày 19/6/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Long sau kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại phường Lý

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung