1. Về công tác tiếp dân         Tổ đại biểu số 2 đã phối hợp UBND phường Nhơn Phú, Nhơn Bình tiếp 02 lượt/ 12 người liên quan đến việc giải tỏa đền bù các dự án trên địa bàn phường Nhơn Phú, Nhơn Bình. 2. Công tác giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, các kiến nghị của cử tri         - Tham gia cùng UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Nhơn Phú kiểm tra hiện trường
Ngày 15/4/2019:     Nghỉ bù Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL). Ngày 16/4/2019:     Thường trực HĐND thành phố đi thực tế nhằm kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết. Ngày 17/4/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 73. Ngày 18/4/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc với Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố về tình hình thực
Ngày 08/4/2019:     Thường trực HĐND tham dự họp trực báo khối Mặt trận và các hội đoàn thể Chính trị - Xã hội TP về thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019. Ngày 09/4/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân xã Nhơn Hải.     + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ để đối
Ngày 01/4/2019:     Thường trực HĐND tham dự họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019 của UBND thành phố. Ngày 02/4/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.     + Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp định kỳ tháng 03/2019. Ngày 03/4/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 72. Ngày 04/4/2019:    

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung