Ngày 27/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố giám sát phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố theo chương trình giám sát của Thường trực HĐND thành phố. Ngày 28/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố đi cơ sở nhằm tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Ngày 29/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự buổi kiểm tra của Tổ kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy phường Nhơn
Ngày 20/5/2019:     + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.     + Thường trực HĐND thành phố họp bàn với UBND, UBMTTQVN thành phố về nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 21/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố khảo sát tiến độ thực hiện đối với công trình: HTKT Khu dân cư khu vực 6, phường Nhơn Bình; Công trình khu dân cư phía Bắc Khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh
Ngày 06/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy. Ngày 07/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố đi thực tế cơ sở nhằm kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến ngành chức năng xem xét giải quyết. Ngày 08/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động tháng 4 và triển khai phương hướng hoạt động tháng 5/2019. Ngày 09/5/2019:     + Thường trực
Ngày 13/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố đi thực tế cơ sở nhằm kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến ngành chức năng xem xét giải quyết. Ngày 14/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố đi thăm các chức sắc, chức việc phật giáo nhân Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 – DL.2019 Ngày 15/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố kiểm tra tiến độ một số công trình. Ngày 16/5/2019:     Thường trực HĐND thành phố dự gặp mặt chức sắc,

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung