- Ngày 18/6/2018:     Thường trực HĐND thành phố dự họp nghe báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. - Ngày 19/6/2018:     Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế địa bàn nhằm nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời phản ảnh đến các ngành chức năng kiểm
Sáng ngày 20/6/2018, tại Hội trường UBND phường Trần Phú, đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn, đại biểu Lý Tiết Hạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành
- Ngày 11/6/2018:     + Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Trần Ánh Tuyết tại xã Phước Mỹ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.     + Thường trực HĐND cùng lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. - Ngày 12/6/2018:     Thường trực HĐND
HĐND THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỔ HĐND SỐ 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2018     BÁO CÁO Hoạt động của Tổ và Đại biểu HĐND trong tháng 4, tháng 5/2018   Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị số 4, gồm 02 phường: Quang Trung và Ghềnh Ráng. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018 đã tiến hành sinh hoạt tổ, phân công các đại biểu trong tổ về tại các phường đi

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung