Sáng ngày 20/6/2018, tại Hội trường UBND phường Trần Phú, đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn, đại biểu Lý Tiết Hạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành
- Ngày 11/6/2018:     + Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Trần Ánh Tuyết tại xã Phước Mỹ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.     + Thường trực HĐND cùng lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. - Ngày 12/6/2018:     Thường trực HĐND
HĐND THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỔ HĐND SỐ 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2018     BÁO CÁO Hoạt động của Tổ và Đại biểu HĐND trong tháng 4, tháng 5/2018   Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị số 4, gồm 02 phường: Quang Trung và Ghềnh Ráng. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018 đã tiến hành sinh hoạt tổ, phân công các đại biểu trong tổ về tại các phường đi
- Ngày 04/6/2018:     Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Trần Ánh Tuyết tại phường Ngô Mây. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố cũng kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. - Ngày 05/6/2018:     + Thường trực HĐND thành phố đi thăm và chúc thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn phường Hải Cảng.     + Thường trực HĐND

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung