Dự toán ngân sách năm 2023 Phụ lục
Quyết định: 10469/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3
Về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, Đính kèm file quyết định số: 1490/QĐ-UBND

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung