v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của TP Quy Nhơn
v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trình HĐND của TP Quy Nhơn
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Quý III năm 2019 của thành phố Quy Nhơn
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố Quy Nhơn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung