Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Quý III năm 2019 của thành phố Quy Nhơn
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố Quy Nhơn
Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của TP Quy Nhơn
6599/QĐ-UBND - 18/07/2018

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung