Về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, Đính kèm file quyết định số: 1490/QĐ-UBND
[11135/QĐ-UBND - 31/12/2019] v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2019 của TP Quy Nhơn
[11134/QĐ-UBND - 31/12/2019] v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2019 của TP Quy Nhơn
v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của TP Quy Nhơn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung