Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra (bằng so với tuần trước). Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong tuần, Công an thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; huy động hơn 300 lượt cán bộ chiến sỹ phối hợp tuần tra kiểm soát liên quân, tuần tra đêm tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp; gọi hỏi răn đe 04
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra (bằng so với tuần trước). Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong tuần, Công an thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; huy động hơn 300 lượt cán bộ chiến sỹ phối hợp tuần tra kiểm soát liên quân, tuần tra đêm tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp; kết quả: Đẩy
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra (bằng so với tuần trước). Ngoài ra, trong tuần xảy ra vụ cháy kho hàng tại Cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng), làm chết 01 người, bị thương 01 người, Công an thành phố phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong tuần, Công an thành phố tiếp tục triển khai các
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra (bằng so với tuần trước). Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong tuần, Công an thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, huy động hơn 250 lượt cán bộ chiến sỹ phối hợp tuần tra kiểm soát liên quân, tuần tra đêm tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp; kết quả: Gọi

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung