Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông không xảy ra (giảm 01 vụ, 01 người bị thương so với tuần trước). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an thành phố tổ chức 90 lượt cán bộ chiến sỹ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch sau 21h00’, qua đó nhắc nhở và cho viết cam kết 72 trường hợp “ra đường sau 21h00’ không có
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Va chạm giao thông xảy ra 01 vụ, làm bị thương 01 người (tăng 01 vụ, 01 người bị thương so với tuần trước). Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an thành phố tổ chức 90 lượt cán bộ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch trên địa bàn sau 21h00’, qua đó nhắc nhở và cho viết cam kết hơn 70 trường hợp
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông không xảy ra (giảm 01 vụ, 01 người bị thương so với tuần trước). Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an thành phố tổ chức 90 lượt cán bộ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch trên địa bàn sau 21h00’, qua đó nhắc nhở và cho viết cam kết 96 trường hợp “ra đường sau 21h00’
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Va chạm giao thông xảy ra 01 vụ, làm bị thương 01 người (bằng so với tuần trước). Ngoài ra, trong tuần xảy ra 01 vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ ở phường Bùi Thị Xuân và 01 vụ cháy phân xưởng công ty tại phường Trần Quang Diệu, Công an thành phố đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an thành phố tổ chức 03 Tổ công tác tuần tra kiểm

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung