STT Họ và tên Chức vụ Mail, điện thoại, địa chỉ
1. Người phát ngôn

Ông Ngô Hoàng Nam

Chủ tịch UBND thành phố

ĐTDĐ: 0913409219

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ cơ quan: 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn

2. Người được ủy quyền phát ngôn

Ông Trần Việt Quang

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố

ĐTCQ: 0256.6250065

ĐTDĐ: 0935250065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ cơ quan: 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung