Bảo tàng tổng hợp

Một góc sân Bảo tàng tổng hợp

Địa chỉ: 26 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn - Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp Bình Đinh với diện tích 3.673m2, nằm ở vị trí đẹp nhất thành phố Quy Nhơn với 5 gian trưng bày trên 1.000 tài liệu, hiện vật đem đến cho người xem cái nhìn vừa khái quát, vừa cụ thể về quê hương con người Bình Định qua các thời kỳ lịch sử; tình cảm của nhân dân Bình Định đối với Bác Hồ và đặc biệt là hệ thống tài liệu, hiện vật về nền văn hóa Champa.

Các gian trưng bày ở Bảo tàng tổng hợp có 5 gian với 5 chủ đề chính: phòng "Đất nước con người" với 241 hiện vật, phòng "kháng chiến chống Pháp" với 122 hiện vật, phòng "kháng chiến chống Mỹ" với 233 hiện vật, phòng "văn hóa Chăm" 173 hiện vật, phòng "Bác Hồ với Bình Định - Bình Định với Bác Hồ" 185 hiện vật.

Thư viện tỉnh

Bản đồ vị trí thư viện tỉnh Bình Định

Thư viện được xây dựng mới từ năm 1986. Đến năm 1997 hoàn thành, bao gồm 3 khu vực: Khu phục vụ bạn đọc (3 tầng), tổng kho (7 tầng), khu làm việc và hội trường (3 tầng). Tổng diện tích sử dụng trên 3.000m2

Thư viện KHTH tỉnh Bình Định là một đơn vị hành chính sự nghiệp, là cơ quan Văn hóa Giáo dục ngoài Nhà trường, có chức năng bảo tồn những giá trị văn hóa tinh thần của nhân loại, phổ biến thông tin, nâng cao dân trí.

Thư viện có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu thư viện, xử lý kỹ thuật tài liệu, xử lý thông tin, tổ chức bộ máy tra cứu tìm tin, tổ chức nghiên cứu nhu cầu của bạn đọc - người dùng tin, tổ chức thông tin tuyên truyền khai thác sách báo, nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn thư viện. Thực hiện liên thông giữa các thư viện nhằm:

- Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin.

- Phục vụ cho công cuộc phát triển văn hóa ở địa phương và cả nước.

- Phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và cả nước.

- Phục vụ cho sự nghiệp phát triển các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, kinh tế, du lịch, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh quốc phòng.

 
 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung