Để khuyến khích và tăng cường việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động để góp phần giảm lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao từ 0,5- 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay thông thường đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn. Đồng thời ban hành các Quyết định quy định rõ các tiêu chí xác định các chương trình dự án phù hợp với yêu cầu của gói vay trong các lĩnh vực, cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp được quy định tại Quyết định số 783/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 và trong lĩnh vực Lâm nghiệp được quy định tại Quyết định số 1560/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2017.

Đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp các ứng dụng hiện nay đã được ứng dụng sản xuất một số nơi cũng được hỗ trợ như: kỹ thuật canh tác không dùng đất như thủy canh, khí canh, trồng cây trên giá thể, màng dinh dưỡng hay ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động hay công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản….

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, đối với các ườm ươm, có chính sách hỗ trợ áp dụng cho các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật sử dụng vật liệu mới, không dùng đất; công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, điều khiển tự động hoặc bán tự động, …

Đối tượng cho vay gồm các cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; chủ trang trại; tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn…

Mức cho vay được căn cứ vào phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính của cơ sở mà thỏa thuận về mức cho vay.

Đây là cơ hội để các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp thay đổi từ phương pháp sản xuất truyền thống sang phương pháp hiện đại, tạo ra các sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Diệu Hiền - Phòng KT

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung