Khu kinh tế Nhơn Hội

Bản đồ Quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Vị trí địa lý: Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai, tỉnh Bình Định có diện tích đất tự nhiên khoảng 12.000 ha, bao gồm các xã: Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và khu vực 9 của phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn; một phần các xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng thuộc huyện Tuy Phước; một phần các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Hải thuộc huyện Phù Cát; được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp núi Bà, xã Cát Hải, huyện Phù Cát;
- Phía Nam giáp biển Đông;
- Phía Đông giáp biển Đông;
- Phía Tây giáp đầm Thị Nại.

Tổng diện tích đất: 12.000 ha. Trong đó :

- Đất khu dân cư nông thôn: 268 ha 
- Đất chuyên dụng: 242 ha 
- Đất nông nghiệp: 1.390 ha 
- Đất núi Phương Mai: 2.570 ha 
- Đất núi Bà: 1.275 ha 
- Đất đầm Thị Nại: 1.715 ha 
- Đất lâm nghiệp: 1.217 ha 
- Đất chưa sử dụng: 2.723 ha 
- Đất mặt biển: 600 ha

Lĩnh vực thu hút đầu tư: Là khu kinh tế có quy chế hoạt động riêng, bao gồm: Khu phi thuế quan, Khu công nghiệp, kinh tế cảng biển, thương mại dịch vụ, du lịch, Khu đô thị mới, vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và của khu vực miền Trung.

Khu công nghiệp Phú Tài

Khu Công nghiệp Phú Tài

Khu công nghiệp Phú Tài là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 18/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ, nằm trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định đến năm 2010. Sự ra đời của KCN Phú Tài nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Bình Định về phát triển công nghiệp, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút các nguồn vốn trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Khu công nghiệp Phú Tài được phát triển qua các giai đoạn: giai đoạn đầu (1,2,3) có diện tích là 188 ha (từ 1998 – 2000), giai đoạn mở rộng về phía Nam có diện tích 140 ha (năm 2003) và giai đoạn mở rộng về phía Bắc có diện tích 19,6 ha (năm 2004). Năm 2006 tiếp tục qui hoạch mở rộng về phía Đông núi Hòn Chà là 31 ha (khu vực do Quốc phòng bàn giao). Đến nay KCN Phú Tài có tổng diện tích khoảng 345,8 ha, trong đó diện tích đất cho thuê khoảng 250 ha (72%).

1. Vị trí địa lý:Khu công nghiệp Phú Tài thuộc phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, nằm trên giao tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19; cách cảng biển Quy Nhơn 12km; cách sân bay Phù Cát 20km; cách ga đường sắt Diêu Trì 2km. Có giới cận như sau:

Giới cận:

+ Phía Bắc giáp sông Hà Thanh;
+ Phía Nam giáp với đường vào KCN Long Mỹ;
+ Phía Đông giáp đường Quốc lộ 1A;
+ Phía Tây giáp núi Hòn Chà;< br />

2. Quy hoạch sử dụng đất: 345,80 ha, trong đó:

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phú Tài được phê duyệt theo các Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 30/8/1999, Quyết định số 1470/QĐ-BXD ngày 18/10/2000, Quyết định số 1364/QĐ-BXD ngày 17/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1471/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2010 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Tài.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 345,80 ha

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%)
1 Đất sản xuất 242,76 70,20
2 Đất trung tâm điều hành và dịch vụ 7,87 2,28
3 Đất cây xanh 39,62 11,46
4 Đất HTKT 55,55 16,06

3. Phân khu chức năng:

Khu A : Nhóm ngành Chế biến nông lâm sản; Chế biến sơn; Đá; Cao su; Bao bì; Kho hàng; Vật liệu xây dựng; Giày da; Cơ khí; Thức ăn gia súc; Mực in; < br /> Khu B : Nhóm ngành Chế biến nông lâm sản; Đá; Bao bì; Bia; Vật liệu xây dựng; Giày da; Cơ khí; Dịch vụ; May công nghiệp; < br /> Khu C : Nhóm ngành Chế biến nông lâm sản; Đá; Bao bì; Vật liệu xây dựng; Kho hàng; May công nghiệp; Dịch vụ; < br /> Khu D : Nhóm tổng hợp; < br />

4. Tình hình xây dựng và phát triển:

Khu công nghiệp Phú Tài đã được đầu tư cơ bản các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải …, cho thuê lại đất lấp đầy khoảng 95% diện tích đất công nghiệp; < br />

Khu công nghiệp Long Mỹ

Khu Công nghiệp Long Mỹ

Khu công nghiệp Long Mỹ tỉnh Bình Định được thành lập theo Văn bản số 561/CP-CN ngày 28/4/2004 của Chính phủ về chủ trương cho phép thành lập và đầu tư giai đoạn I Dự án KCN Long Mỹ, tỉnh Bình Định, Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 08/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Mỹ. Năm năm sau khi KCN Phú Tài được đầu tư phát triển, KCN Long Mỹ được tiếp tục hình thành nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

1. Vị trí địa lý:Khu công nghiệp Long Mỹ thuộc xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, cách trung tâm thành phố và cảng biển Quy Nhơn 15km; cách sân bay Phù Cát 25km; cách ga đường sắt Diêu Trì 7km. Có giới cận như sau:

Giới cận:

+ Phía Bắc giáp Nghĩa Trang liệt sỹ xã Phước Mỹ;
+ Phía Nam giáp Núi Đen;
+ Phía Đông giáp Suối Cau;
+ Phía Tây Bắc giáp Đường liên thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ;< br />

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Mỹ được phê duyệt theo Quyết định số 1419/QĐ-BXD ngày 07/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Long Mỹ.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 117,67 ha

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%)
1 Đất nhà máy 95,44 81,11
2 Đất cây xanh 13,05 11,09
3 Đất kỹ thuật đầu mối 0,40 0,34
4 Đất giao thông 8,78 7,46

3. Lĩnh vực thu hút đầu tư:

- Chế biến nông lâm sản; 
- Da, nhựa, cao su; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng; 
- Các ngành công nghiệp khác;< br />

4. Tình hình xây dựng và phát triển:

Khu công nghiệp Long Mỹ đã được đầu tư cơ bản các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải …, cho thuê lại đất lấp đầy khoảng 95% diện tích đất công nghiệp; < br />

Cụm Công nghiệp Quang Trung

Cụm công nghiệp Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-UB ngày 13/6/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt Dự án khả thi công trình hạ tầng kỹ thuật CCN Quang Trung. Kinh phí xây dựng: 6,5 tỷ đồng.

1. Vị trí địa lý:Cụm công nghiệp Quang Trung tọa lạc tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, cách cảng biển Quy Nhơn 4km. Có giới cận như sau:

Giới cận:

+ Phía Đông giáp: Công ty Thực phẩm miền Bắc;+ Phía Tây giáp : Công ty CP Pisico;+ Phía Nam giáp: Khu dân cư;+ Phía Bắc giáp : Khu dân cư.

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quang Trung được phê duyệt theo Quyết định số 3955/QĐ-UB ngày 15/11/2000 và Quyết định số 4556/QĐ-UB ngày 21/12/2000 của UBND tỉnh Bình Định.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 6,8 ha

Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân

Mặt bằng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân

Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân được thành lập theo Quyết định số 750/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình CCN Bùi Thị Xuân. Kinh phí xây dựng: 69 tỷ đồng.

1. Vị trí địa lý:Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân tọa lạc tại khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, cách trung tâm thành phố và cảng biển Quy Nhơn 22km. Có giới cận như sau:

Giới cận:

- Phía Đông giáp : Khu vực trồng rừng kinh tế; 
- Phía Tây giáp : Khu dân cư 
- Phía Nam giáp : Khu vực trồng rừng kinh tế 
- Phía Bắc giáp : Khu vực trồng rừng kinh tế 

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân được phê duyệt theo Quyết định số 473/QĐ-CTUBND ngày 12/3/2008 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 23,3ha

Cụm công nghiệp Nhơn Bình

Cụm công nghiệp Nhơn Bình

1. Vị trí địa lý:Cụm công nghiệp Nhơn Bình tọa lạc tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, cách cảng biển Quy Nhơn 5km. Có giới cận như sau:

Giới cận:

- Phía Đông giáp : Đường Điện Biên Phủ 
- Phía Tây giáp : Sông chợ Dinh và đất nông nghiệp 
- Phía Nam giáp : Khu tái định cư phía Tây va Đông đường Võ Thị Sáu 
- Phía Bắc giáp : Khu vực trồng rừng kinh tế 

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Nhơn Bình được phê duyệt theo Quyết định số 446/QĐ-CTUB ngày 26/2/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 46,93ha.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung