CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THÀNH PHỐ TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 50,6%, dịch vụ 46,3% và nông nghiệp 3,1% đến năm 2020.

2. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 12,4%; trong đó: công nghiệp tăng trên 12%; dịch vụ tăng trên 13% và nông, lâm, thuỷ sản tăng trên 4%.

3. Kim ngạch xuất khẩu đạt 950 triệu USD vào năm 2020.

4. Tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên 5%.

5. Tạo việc làm mới 6.000 lao động hàng năm.

6. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5,5%.

7. Tỷ suất sinh hàng năm giảm 0,1‰.

8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%.

9. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 80%.

10. Tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%.

Nguồn: Văn phòng tổng hợp (trích từ báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ XII

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung