KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM, NHIỆM KỲ 2010-2015

1. Về phát triển kinh tế

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hàng năm tăng 11%; trong đó: lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,3%, dịch vụ tăng 12,4% và nông - lâm - thủy sản tăng 3,8%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 66 triệu đồng (3.052 USD) tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng 47,6%, dịch vụ 46,9% và nông - lâm - thủy sản 5,5%.

2. Về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân tăng 14,3%/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 530,4 triệu USD, gấp 1,4 lần so với năm 2010. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 2,52 tỷ USD, giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt 764 triệu USD.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển năm 2014 đạt 7,85 triệu tấn, tăng 1,6 lần so với năm 2010.Công tác quy hoạch, quảng bá du lịch được tăng cường; đến nay, thành phố có 92 khách sạn và 150 cơ sở lưu trú với hơn 2.500 phòng (tăng 460 phòng so với năm 2010). Năm 2014, có 1,94 triệu lượt khách du lịch đến Quy Nhơn (trong đó: khách quốc tế: 155.000 lượt người); thời gian lưu trú bình quân 2 ngày/khách, doanh thu du lịch đạt 651 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2010.

3. Về sản xuất nông - lâm - thuỷ sản

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 4 xã Nhơn Lý, Phước Mỹ, Nhơn Hải, Nhơn Châu đạt kết quả tích cực, đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Nhơn Lý, Phước Mỹ vào năm 2015 và 2 xã Nhơn Hải, Nhơn Châu sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 3,6%/năm;

4. Về tài chính - ngân sách

Thu ngân sách thành phố hàng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao, đến năm 2014 đạt 1.166,8 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2010;

5. Công tác quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị và quản lý đất đai

Hoàn thành Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015

Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đã thực hiện hơn 28.240 tỷ đồng, chiếm gần 40% GDP, gấp 2,02 lần so với giai đoạn 2005 - 2010; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách Nhà nước là 875 tỷ đồng.

6. Phát triển văn hoá - xã hội

Đến nay đã có trên 97% hộ gia đình, 78,2% khu phố, thôn (118/151) và 61,7% cơ quan, đơn vị, trường học (108/175) đạt danh hiệu văn hóa, 02 phường được công nhận văn minh đô thị. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng đi vào chiều sâu.

Đã lắp đặt tên 189 tuyến đường ở các khu quy hoạch dân cư mới. Tỉnh xếp hạng mới thêm 02 di tích đình Cẩm Thượng và Lũy cổ trên bán đảo Phương Mai

7. Về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,5%, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99%, học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước; có 37 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó: 04 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 14 trường trung học cơ sở, 02 trường trung học phổ thông); 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; đang thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Hoàn thành công tác chuyển đổi 24 trường Mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập tự chủ về tài chính

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ được chú trọng; đã thực hiện 15 đề tài và 01 dự án khoa học đạt hiệu quả.

8. Về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Đến nay, đã có 21/21 Trạm Y tế phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí mới; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 8,51%; tỷ suất sinh còn 9,98‰.

9. Về thực hiện các chính sách xã hội

Trong 5 năm qua đã chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, hộ nghèo với tổng kinh phí trên 66,4 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho 50 đối tượng chính sách, với kinh phí 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 110 nhà ở cho hộ nghèo, với kinh phí gần 4 tỷ đồng. Đã cấp 57.361 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo, người cao tuổi, nhân dân trên xã đảo Nhơn Châu, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng theo quy định. Hỗ trợ, miễn giảm học phí cho 20.333 lượt học sinh, sinh viên, với tổng kinh phí 10,3 tỷ đồng; cho vay vốn tín dụng ưu đãi cho 3.667 lượt học sinh, sinh viên với tổng dư nợ cho vay 53,9 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới cho gần 22.000 lao động; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho hơn 75% lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%, đã hoàn thành việc xóa hộ nghèo ở phường Lý Thường Kiệt.

10. Quốc phòng - an ninh

Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (PT-12) và 21 phường, xã, diễn tập chiến đấu trị an theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; lực lượng dự bị động viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được củng cố, đã phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời trên 92% tin báo tội phạm. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được triển khai đồng bộ, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương

Nguồn: Văn phòng tổng hợp

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung