Khu kinh tế Nhơn Hội Bản đồ Quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội Vị trí địa lý: Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai, tỉnh Bình Định có diện tích đất tự nhiên khoảng 12.000 ha, bao gồm các xã: Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và khu vực 9 của phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn; một phần các xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng thuộc huyện Tuy Phước; một phần các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Hải thuộc huyện Phù Cát; được giới hạn như
Danh sách các chương trình hành động nhằm phát triển thành phố Quy Nhơn Chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020 Chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THÀNH PHỐ TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020 1. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 50,6%, dịch vụ 46,3% và nông nghiệp 3,1% đến năm 2020. 2. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 12,4%; trong đó: công nghiệp tăng trên 12%; dịch vụ tăng trên 13% và nông, lâm, thuỷ sản tăng trên 4%. 3. Kim ngạch xuất khẩu đạt 950 triệu USD vào năm 2020. 4. Tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên 5%. 5. Tạo việc làm mới 6.000 lao động
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM, NHIỆM KỲ 2010-2015 1. Về phát triển kinh tế Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hàng năm tăng 11%; trong đó: lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,3%, dịch vụ tăng 12,4% và nông - lâm - thủy sản tăng 3,8%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 66 triệu đồng (3.052 USD) tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng 47,6%, dịch vụ 46,9% và nông - lâm -

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung