Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020) Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Quy Nhơn
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC VÀ  CÔNG  NGHỆ THỨC HIỆN QUA CÁC NĂM Stt Năm thực hiện Tên đề tài Chủ nhiệm thực hiện đề tài 01 2011 Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của u phì đại tuyến tiền liệt và vai trò của PSA huyết thanh trong chẩn đoán, tiên lượng bệnh tại thành phố Quy Nhơn. BSCKII. Đỗ Tiến Dũng Trung tâm Y tế thành phố 02 2011 Đề tài: Nghiên cứu tình trạng mắc hội chứng chuyển hóa ở cán bộ trung cao thành phố Quy nhơn
Để khuyến khích và tăng cường việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động để góp phần giảm lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao từ 0,5- 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay thông thường đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn. Đồng thời ban hành các Quyết định quy định rõ các tiêu chí xác định các chương

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung