Thể loại: Cải cách hành chính
Trang 3 trong 3
Sắp xếp theo:
Mặc định
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
2311/QĐ-UBND 2019-07-05 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2298/QĐ-UBND 2019-07-05 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2288/QĐ-UBND 2019-07-04 Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa và thể thao tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2287/QĐ-UBND 2019-07-04 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2260/QĐ-UBND 2019-07-03 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2259/QĐ-UBND 2019-07-03 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2258/QĐ-UBND 2019-07-03 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2257/QĐ-UBND 2019-07-03 Phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2256/QĐ-UBND 2019-07-03 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2217/QĐ-UBND 2019-06-28 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnth Bình Định Cải cách hành chính
2075/QĐ-UBND 2019-06-19 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2064/QĐ-UBND 2019-06-19 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2034/QĐ-UBND 2019-06-17 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trên lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1862/QĐ-UBND 2019-06-04 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Cơ quan banh hành UBND tỉnh Cải cách hành chính
1689/QĐ-UBND 21/05/2019 2019-05-21 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1635/QĐ-UBND 2019-05-06 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Cải cách hành chính

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung