Thể loại: Cải cách hành chính
Trang 1 trong 3
Sắp xếp theo:
Mặc định
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
1993/QĐ-UBND - 01/04/2022 2022-04-01 Quyết định về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Cải cách hành chính
1845/CV-UBND - 10/06/2022 2022-06-10 V/v tăng cường hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến Cải cách hành chính
179/KH-UBND - 25/10/2021 2021-10-25 Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 Cải cách hành chính
3401/UBND-NV 2022-10-07 V/v nghiêm túc thực hiện việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ Cải cách hành chính
37/KH-UBND - 14/02/2022 2022-02-14 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cải cách hành chính
960/QĐ-UBND - 21/02/2022 2022-02-21 Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính thành phố năm 2022 Cải cách hành chính
43/KH-UBND - 21/02/2022 2022-02-21 Khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính TP Quy Nhơn năm 2022 Cải cách hành chính
[721/TB-UBND - 05/11/2021] 2021-11-05 v/v khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cải cách hành chính
2131/SNV-CCHCVTLT - 16/11/2021 2021-11-16 về việc thông tin kết quả thử nghiệm Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân Cải cách hành chính
2123/CV-UBND - 22/07/2021 2021-07-22 Về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn thành phố Cải cách hành chính
5230/QĐ-UBND - 22/07/2021 2021-07-22 Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
92/KH-UBND - 16/06/2021 2021-06-16 Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều và đặt lịch nhận hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Cải cách hành chính
304/TB-UBND - 01/06/2021 2021-06-01 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Dương Hiệp Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Cải cách hành chính
415/CV-UBND - 26/02/2021] 2021-02-26 V/v triển khai “Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh” trên địa bàn thành phố Cải cách hành chính
962/CV-UBND - 23/04/2021 2021-04-23 V/v đăng ký danh mục thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2021 Cải cách hành chính
2313/CV-UBND - 09/08/2021 2021-08-09 V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích Cải cách hành chính
3833/QĐ-UBND - 01/06/2021 2021-06-01 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025” Cải cách hành chính
3774/UBND-TH 2020-11-23 V/v khẩn trương phối hợp triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Cải cách hành chính
6074 /QĐ-UBND 2020-09-07 Công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Cải cách hành chính
119/BC-UBND 2020-07-02 Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định Cải cách hành chính

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung