Thông báo số 499/TB-UBND ngày 16/08/2021 về việc đăng ký tham gia tiêm chủng vắc xin covid-19 trên địa bàn thành phố

Biểu mẫu đăng ký

Mẫu khai thông tin trước khi đến địa điểm tiêm chủng

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung