Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

2406/QĐ-UBND - 17/06/2021

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung