Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 – 2025 của thành phố Quy Nhơn thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

122/KH-UBND - 14/10/2020

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung