Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 2406/QĐ-UBND - 17/06/2021
Triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 48/SY-UBND - 09/06/2021
Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 – 2025 của thành phố Quy Nhơn thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 122/KH-UBND - 14/10/2020

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung