Thể loại: Văn bản bầu cử
Sắp xếp theo:
Mặc định
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
03/NQ-UBBC - 31/05/2021 2021-05-31 Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
65/TB-UBBC - 13/05/2021 2021-05-13 V/v bố trí địa điểm làm việc của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1: Các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 1, đơn vị bầu cử số 2, đơn vị bầu cử số 3; các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và các Tổ, bộ phận giúp việc cho Ủy Văn bản bầu cử
56/CV-UBBC - 07/05/2021 2021-05-07 v/v tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
52/CV-UBBC - 04/05/2021 2021-05-04 v/v lập các biểu mẫu bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức ngày bầu cử và kiểm phiếu bầu Văn bản bầu cử
09/QĐ-UBBC - 04/05/2021 2021-05-04 v/v trưng tập công chức, viên chức và thành lập các Tổ, bộ phận giúp việc cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Văn bản bầu cử
51/KH-UBBC - 04/05/2021 2021-05-04 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cách kiểm phiếu bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử trên máy vi tính Văn bản bầu cử
VBBC 2021-04-06 HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 Văn bản bầu cử
VBHD 2021-03-26 các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
13/TB-UBBC - 15/03/2021] 2021-03-15 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tổ chức bầu cử giúp việc Ủy ban bầu cử TP khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
13/TB-UBBC - 15/03/2021 2021-03-15 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tổ chức bầu cử giúp việc Ủy ban bầu cử TP khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
04/TB-UBBC-19/2/2021 2021-02-19 Thông báo Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Văn bản bầu cử
01/QĐ-UBBC - 09/02/2021 2021-02-09 Thành lập Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền giúp việc Ủy ban bầu cử TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
04/QĐ-UBBC - 09/02/2021 2021-02-09 Thành lập Tiểu ban Tổ chức bầu cử giúp việc Ủy ban bầu cử TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
72-TB/TU - 27/01/2021 2021-01-27 TB kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 Văn bản bầu cử
448/QĐ-UBND - 21/01/2021 2021-02-21 v/v thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử
02-CT/TU-02/11/2020 2020-11-02 Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy (Khóa XIV) về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 Văn bản bầu cử

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung