Thể loại: Quy chế
Sắp xếp theo:
Mặc định
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
04/2018/QĐ-UBND 2018-02-27 Quy chế phối hợp giữa Đội Trật tự đô thị TP, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh 1 số nội dung có liên quan theo quy định pháp luật để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng Quy chế
2577/QĐ-UBND 2018-10-26 Quy chế phối hợp thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn TP Quy Nhơn Quy chế
2673/QĐ-UBND 2018-05-04 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn thành phố Quy chế
6789/QĐ-UBND 2018-07-25 Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Quy Nhơn Quy chế
8106/QĐ-UBND 2018-09-14 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước TP Quy Nhơn Quy chế
DT_001 2018-03-20 Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch biển, đảo trên địa bàn thành phố quy nhơn Quy chế

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung