Tất cả văn bản
Trang 5 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
5802/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trần Nam do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 24) Quyết định 5801/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trần Nam do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 23) Quyết định 5800/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trần Nam do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 21) Quyết định 5799/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trần Nam do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 20) Quyết định 5798/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Kim Miền do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 18) Quyết định 5797/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Chín do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 15) Quyết định 5796/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Kim Miền do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 14) Quyết định 5795/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trần Nam do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 13) Quyết định 5794/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Ngọc Trân do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 11) Quyết định 5793/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Ngọc Trân do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 9) Quyết định 5792/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Ngọc Trân do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 8) Quyết định 5791/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Huỳnh Khắc Dõng do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 7) Quyết định 5790/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Đức do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 5) Quyết định 5789/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Anh do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 1) Quyết định 5732/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Trần Văn Thao, vợ: Nguyễn Thị Liên do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5733/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Đỗ Minh, vợ: Khổng Thị Tồn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5734/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho bà Huỳnh Thị Kim Vân do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5735/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho bà Lê Thị Chúc (chết), đại diện kê khai: con dâu Ngô Thị Ánh do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5736/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho cha: Dương Phúc (chết), mẹ: Mai Thị Gà (chết); đại diện kê khai: Dương Thanh Hùng, Dương Thị Chạy, Dương Văn Chốn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5737/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho cha: Dương Phúc (chết), mẹ: Mai Thị Gà (chết); đại diện kê khai: Dương Thanh Hùng, Dương Thị Chạy, Dương Văn Chốn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung