Tất cả văn bản
Trang 9 trong 191
Tổng văn bản: 1903
371/PC-UBND 2018-06-22 Về việc đề nghị ban hành Quyết định giao đất cho hộ gia đình ông Đặng Thanh Lâm và bà Đặng Thị Mỹ Sương bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa, thành phố Quy Nhơn Quyết định LCTT 2017-05-15 Lịch công tác tuần (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017) Lịch công tác tuần 361/TB-UBND 2017-05-05 [361/TB-UBND - 05/05/2017] Kết luận của Phó Chỉ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 Thông báo 2040/CV-UBND 2017-06-16 [2040/CV-UBND - 16/06/2017] v/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 Công văn 14/2017/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 Nghị quyết 365/PC-UBND 2018-06-22 Về việc đề nghị ban hành Quyết định giao đất cho 02 hộ gia đình bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa Quyết định 89/TB-UBND 2017-05-11 [89/TB-UBND - 11/05/2017] Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Thông báo LCTT 2017-05-22 Lịch công tác tuần từ ngày 22-5 đến 26-5-2017 Lịch công tác tuần 15/2017/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết 3460/CV-UBND - 29/09/2017 2017-09-29 3460/CV-UBND - 29/09/2017] v/v chuẩn bị diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Công văn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung