Tất cả văn bản
Trang 5 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
2029/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thị Cúc do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 293) Quyết định 2030/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Công (chết), con Nguyễn Thị Hết đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 209) Quyết định 2031/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Thanh Tâm, Huỳnh Văn Hà do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 271) Quyết định 2032/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn Bung, Nguyễn Thị Dần do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 298) Quyết định 2033/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Văn Sĩ do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 118) Quyết định 2034/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Tâm, Hồ Thị Thấy do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 200) Quyết định 2035/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hoa do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 137) Quyết định 2036/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Ái, Nguyễn thị Thanh Thảo do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 303) Quyết định 2037/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Duy Hân do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 187) Quyết định 2038/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Duy Hưng (chết), con Nguyển Duy Hênh đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 186) Quyết định 2039/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Khâm do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 213) Quyết định 2040/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn Phát do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 278) Quyết định 6593/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Đào Văn Tuyến, vợ Phạm Thị Hồng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6594/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Đào Thị Hồng Bân, chồng Lê Đình Thương do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6595/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Đào Thị Hồng Bóng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6596/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trịnh Thị Hoa, chồng Trần Thuỷ Hoàng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6597/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Đào Văn Tuyến, vợ Phạm thị Hồng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8014/QĐ-UBND - 29/10/2019 2019-10-29 v/v thu hồi Quyết định số 6105/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại lô đất tái định cư cho hộ bà Huỳnh Thị Thanh Mai để GPMB dự án Khu dân cư hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8015/QĐ-UBND - 29/10/2019 2019-10-29 v/v thu hồi Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại lô đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Công Tấn để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8016/QĐ-UBND - 29/10/2019 2019-10-29 v/v thu hồi Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 26/3//2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại lô đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Công Thanh để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung