Tất cả văn bản
Trang 8 trong 13
Tổng văn bản: 126
18/NQ-HĐND - 22/12/2017 2017-12-22 [18/NQ-HĐND - 22/12/2017] Nghị quyết về chương trình hoạt động trong năm 2018 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết 488/TB-UBND 2017-06-06 [488/TB-UBND - 06/06/2017]Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 Thông báo LCTT 2017-06-19 Lịch công tác tuần (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017) Lịch công tác tuần 19/NQ-HĐND - 22/12/2017 2017-12-22 [19/NQ-HĐND - 22/12/2017] Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết 187/TB-VP 2017-06-20 [187/TB-VP - 15/06/2017] Kết luận của Văn phòng tại buổi làm việc với Bộ phận Hành chính - Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017 Thông báo LCTT 2017-06-26 Lịch công tác tuần (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017) Lịch công tác tuần 22/NQ-HĐND - 04/01/2018 2017-12-22 [22/NQ-HĐND - 04/01/2018] Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018 Nghị quyết LCTT 2017-07-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017) Lịch công tác tuần 525/TB-UBND 2017-07-06 [525/TB-UBND - 29/06/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Thông báo 24/NQ-HĐND - 04/07/2018 2018-07-04 [24/NQ-HĐND - 04/07/2018] Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân TP Quy Nhơn Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung