Tất cả văn bản
Trang 8 trong 16
Tổng văn bản: 157
LCTT 2017-05-15 Lịch công tác tuần (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017) Lịch công tác tuần 361/TB-UBND 2017-05-05 [361/TB-UBND - 05/05/2017] Kết luận của Phó Chỉ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 Thông báo 2040/CV-UBND 2017-06-16 [2040/CV-UBND - 16/06/2017] v/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 Công văn 15/2017/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết 89/TB-UBND 2017-05-11 [89/TB-UBND - 11/05/2017] Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Thông báo LCTT 2017-05-22 Lịch công tác tuần từ ngày 22-5 đến 26-5-2017 Lịch công tác tuần 16/2017/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Nghị quyết 3460/CV-UBND - 29/09/2017 2017-09-29 3460/CV-UBND - 29/09/2017] v/v chuẩn bị diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Công văn LCTT 2017-05-29 Lịch công tác tuần (từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017) Lịch công tác tuần THONGBAO 2017-05-29 [414/TB-UBND - 29/05/2017] Kết luận Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Thông báo

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung