Tất cả văn bản
Trang 4 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
2019/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Ngọc Hận (chết), Nguyễn Thị Tuất do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 294) Quyết định 2020/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Sương (chết), Phan Thị Nghĩa do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 290) Quyết định 2021/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Tân (chết), Hồ Thị Thu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 266) Quyết định 2022/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Y do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 265) Quyết định 2023/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phan Đước (chết), Trương Thị Đãi do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 78) Quyết định 2024/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Sang, Đoàn Thị Kim Liên do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 46) Quyết định 2025/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đủ do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 277) Quyết định 2026/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thiệt (chết), Hồ Thị Đẹt do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 277) Quyết định 2027/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Văn Tuấn do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 271) Quyết định 2028/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Thị Năm (chết), con Bùi Thị Kim Lan đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 116) Quyết định 2029/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thị Cúc do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 293) Quyết định 2030/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Công (chết), con Nguyễn Thị Hết đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 209) Quyết định 2031/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Thanh Tâm, Huỳnh Văn Hà do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 271) Quyết định 2032/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn Bung, Nguyễn Thị Dần do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 298) Quyết định 2033/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Văn Sĩ do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 118) Quyết định 2034/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Tâm, Hồ Thị Thấy do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 200) Quyết định 2035/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hoa do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 137) Quyết định 2036/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Ái, Nguyễn thị Thanh Thảo do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 303) Quyết định 2037/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Duy Hân do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 187) Quyết định 2038/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Duy Hưng (chết), con Nguyển Duy Hênh đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 186) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung