Tất cả văn bản
Trang 8 trong 12
Tổng văn bản: 119
488/TB-UBND 2017-06-06 [488/TB-UBND - 06/06/2017]Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 Thông báo LCTT 2017-06-19 Lịch công tác tuần (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017) Lịch công tác tuần 19/NQ-HĐND - 22/12/2017 2017-12-22 [19/NQ-HĐND - 22/12/2017] Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết 187/TB-VP 2017-06-20 [187/TB-VP - 15/06/2017] Kết luận của Văn phòng tại buổi làm việc với Bộ phận Hành chính - Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017 Thông báo LCTT 2017-06-26 Lịch công tác tuần (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017) Lịch công tác tuần LCTT 2017-07-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017) Lịch công tác tuần 525/TB-UBND 2017-07-06 [525/TB-UBND - 29/06/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Thông báo LCTT 2017-07-11 Lịch công tác tuần (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017) Lịch công tác tuần 574/TB-UBND - 20/07/2017 2017-07-20 [574/TB-UBND - 20/07/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo LCTT 2017-07-17 Lịch công tác tuần (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017) Lịch công tác tuần

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung