Tất cả văn bản
Trang 5 trong 12
Tổng văn bản: 119
LCTT 2017-04-24 Lịch công tác tuần (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017) Lịch công tác tuần 295/TB-UBND 2017-04-21 [295/TB-UBND - 21/04/2017] v/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Thông báo 1517/CV-UBND 2017-05-11 [1517/CV-UBND - 11/05/2017] v/v cung cấp chứng cứ liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án ĐTXD Doanh trại Trung đoàn CSCĐ Duyên Hải Nam Trung bộ Công văn 17/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [17/NQ-HĐND - 19/07/2017] Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Phạm Thị Kim Loan Nghị quyết 152/TB-VP 2017-04-28 [152/TB-VP - 27/04/2017] v/v cung cấp tin, bài, hình ảnh để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thông báo LCTT 2017-05-04 Lịch công tác tuần (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017) Lịch công tác tuần 1599/CV-UBND 2017-05-17 [1599/CV-UBND - 17/05/2017] v/v tiếp tục tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Công văn 13/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [13/NQ-HĐND - 19/07/2017] Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-05-08 Lịch công tác tuần (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017) Lịch công tác tuần 364/TB-UBND 2017-05-11 [364/TB-UBND - 09/05/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh và đường Chế Lan Viên (nối dài), P.Ghềnh Ráng Thông báo

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung