Tất cả văn bản
Trang 5 trong 16
Tổng văn bản: 157
10/NQ-HĐND 2016-12-23 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, TP Quy Nhơn Nghị quyết 131/BC-UBND 2018-05-05 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 Báo cáo 8768/QĐ-UBND 2018-10-11 V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành thực hiện Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, nằm xe kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung thành phố Quy Nhơn Quyết định LCTT 2017-04-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017) Lịch công tác tuần 262/TB-UBND 2017-04-17 [262/TB-UBND - 30/03/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ quý II năm 2017 Thông báo 1395/CV-UBND 2017-05-04 [1395/CV-UBND - 04/05/2017] v/v triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 Công văn 14/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 Nghị quyết 176/BC-UBND 2018-06-08 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ tháng 06 năm 2018 Báo cáo 8767/QĐ-UBND 2018-10-11 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn CT Khu tái định cư phục vụ dự án Đường Long Vân - Gò Tù Quyết định LCTT 2017-04-10 Lịch công tác tuần (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017) Lịch công tác tuần

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung