Tất cả văn bản
Trang 5 trong 191
Tổng văn bản: 1903
80/TB-VP 2017-03-13 Kết luận tại cuộc họp Văn phòng HĐND&UBND TP định kỳ tháng 02/2017 Thông báo LCTT 2017-03-27 Lịch công tác tuần (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) Lịch công tác tuần 1368/CV-UBND 2017-04-28 [1368/CV-UBND - 28/04/2017] v/v chỉnh trang và vệ sinh khu vực phía Tây Quảng trường trung tâm tỉnh để tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành Công văn 09/NQ-HĐND 2016-12-23 Nghị quye về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2017 Nghị quyết 131/BC-UBND 2018-05-05 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 Báo cáo 8768/QĐ-UBND 2018-10-11 V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành thực hiện Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, nằm xe kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung thành phố Quy Nhơn Quyết định LCTT 2017-04-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017) Lịch công tác tuần 262/TB-UBND 2017-04-17 [262/TB-UBND - 30/03/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ quý II năm 2017 Thông báo 1395/CV-UBND 2017-05-04 [1395/CV-UBND - 04/05/2017] v/v triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 Công văn 10/NQ-HĐND 2016-12-23 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, TP Quy Nhơn Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung