Tất cả văn bản
Trang 2 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
6199/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của ông Văn Dung, bà Nguyễn Thị Dương - con: Văn Thị Hiền đại diện do GPMB mở rộng hẻm 4 Chương Dương, thuộc CT HTKT khu vực Trung đoàn vận tải 655, P.Nguyễn Văn Cừ (1 phần thửa 70) Quyết định 6200/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Tôn, bà Đoàn Thị Thuý Châu do GPMB mở rộng hẻm 4 Chương Dương, thuộc CT HTKT khu vực Trung đoàn vận tải 655, P.Nguyễn Văn Cừ (1 phần thửa 77) Quyết định 6201/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của ông Trần Anh Dũng do GPMB mở rộng hẻm 4 Chương Dương, thuộc CT HTKT khu vực Trung đoàn vận tải 655, P.Nguyễn Văn Cừ (1 phần thửa 27) Quyết định 6202/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Tấn Tằng do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (thửa 23) Quyết định 6203/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của ông Đỗ Tiến Dũng do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (thửa 39) Quyết định 6204/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Nhâm do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (1 phần thửa 19) Quyết định 6205/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Nhâm do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (1 phần thửa 76) Quyết định 6206/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Tô Minh Nghĩa do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (thửa 44) Quyết định 6207/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Bửu Thiện do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (thửa 21) Quyết định 6208/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Tấn Tằng do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (thửa 17) Quyết định 6209/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Tấn Tằng do GPMB để xây dựng HTKT Khu đô thị Long Vân, P.Trần Quang Diệu (đợt 3) (thửa 20) Quyết định 6210/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Huỳnh Văn Thông do GPMB để xây dựng Khu A2 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 6299/QĐ-UBND - 25/09/2019 2019-09-25 v/v thu hồi Quyết định số 8191/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm Minh Sang để xây dựng nhà ở do GPMB thực hiện dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), xã Nhơn Hải Quyết định 6227/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v giao đất cho bà Võ Thị Hiền Vy tại tổ 14, KV3, P.Hải Cảng với diện tích 7,65m2 Quyết định 6361/QĐ-UBND - 30/09/2019 2019-09-30 v/v hỗ trợ đầu tư đối với các hạng mục xây dựng trong hàng rào dự án Nhà máy giết mổ động vật tập trung của Cty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn Quyết định 6351/QĐ-UBND - 30/09/2019 2019-09-30 v/v điều chỉnh nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 6352/QĐ-UBND - 30/09/2019 2019-09-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Kim Hùng do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 11) Quyết định 6353/QĐ-UBND - 30/09/2019 2019-09-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Hồ Quang Cảm, vợ Nguyễn Thị Tuyết Thanh do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 11) Quyết định 6354/QĐ-UBND - 30/09/2019 2019-09-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Đặng Thị Sa do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 11) Quyết định 6355/QĐ-UBND - 30/09/2019 2019-09-30 v/v thu hồi Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông, bà: Huỳnh Thị Ngọc Lai, chồng Nguyễn Văn Hùng do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xu Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung