Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
306/QĐ-UBND 2018-01-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Đặng Ngọc Thành (chết) và bà Nguyễn Thị Kiển (chết) - đại diện gia đình ông Đặng Văn Tư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 305/QĐ-UBND 2018-01-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Vinh và bà Hồ Thị Lệ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 303/QĐ-UBND 2018-01-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kế để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 302/QĐ-UBND 2018-01-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Lanh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 301/QĐ-UBND 2018-01-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Trọng Tài để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 350/QĐ-UBND 2018-01-17 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Nguyễn Thị Liệu do có nhà bị hỏa hoạn năm 1998 Quyết định 349/QĐ-UBND 2018-01-17 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Nguyễn Văn Phương, vợ Nguyễn Thị Phượng do có nhà bị hỏa hoạn năm 1998 Quyết định 348/QĐ-UBND 2018-01-17 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Bùi Văn Anh, vợ Võ Thị Bích Liễu do có nhà bị hỏa hoạn năm 1998 Quyết định 347/QĐ-UBND 2018-01-17 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Trần Thoại, vợ Trần Thị Hồng Sương do có nhà bị hỏa hoạn năm 1998 Quyết định 367/QĐ-UBND 2018-01-18 v/v phê duyệt phương án giao đất tái định cư và thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Chút, vợ Nguyễn Thị Lực do ảnh hưởng GPMB CT: Khu dân cư khu vực 9, P.Trần Quang Diệu (đợt 1) Quyết định 599/QĐ-UBND 2018-01-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Phán (chết) - ông Trần Thanh Bình đại diện kê khai để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 5) Quyết định 598/QĐ-UBND 2018-01-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đặng Văn Toàn, Lê Thị Bích Hồng để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 5) Quyết định 597/QĐ-UBND 2018-01-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Tống Văn Tâm, Lê Thị Bích Ngọc để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 5) Quyết định 603/QĐ-UBND 2018-02-01 v/v giao đất ở cho hộ gia đình ông Trần Vănn Chút, vợ: Nguyễn Thị Lực để xây dựng nhà ở Quyết định 690/QĐ-UBND 2018-02-01 v/v phê duyệt phương án giao đất ở cho 12 trường hợp (12 hộ) bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện CT khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 739/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Minh Nhật và bà Nguyễn Thị Thu Thủy để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 738/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 738/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 737/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo và chồng Nguyễn Văn Hiếu (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 736/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo và chồng Nguyễn Văn Hiếu (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung