Tất cả văn bản
Trang 3 trong 13
Tổng văn bản: 126
07/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [07/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-03-21 Lịch công tác tuần (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017) Lịch công tác tuần 227/TB-UBND 2017-03-13 [227/TB-UBND - 13/03/2017] Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất TP báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và TĐC dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống t Thông báo 1366/CV-UBND 2017-04-28 [1366/CV-UBND - 28/04/2017] v/v phối hợp đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân thuộc khu vực 7,8 P.Bùi Thị Xuân Công văn 09/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [09/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2017 Nghị quyết 80/TB-VP 2017-03-13 [80/TB-VP - 13/03/2017] Kết luận tại cuộc họp Văn phòng HĐND&UBND TP định kỳ tháng 02/2017 Thông báo LCTT 2017-03-27 Lịch công tác tuần (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) Lịch công tác tuần 1368/CV-UBND 2017-04-28 [1368/CV-UBND - 28/04/2017] v/v chỉnh trang và vệ sinh khu vực phía Tây Quảng trường trung tâm tỉnh để tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành Công văn 10/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [10/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-04-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017) Lịch công tác tuần

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung