Tất cả văn bản
Trang 2 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
5726/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v thu hồi Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Huỳnh Chút (cha) và ông Huỳnh Văn Hùng (con) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư KV4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 5725/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v thu hồi Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư KV4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 751/TB-UBND - 23/08/2019 2019-08-23 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất GPMB các hộ gia đình nằm trong hành lang thoát lũ liền kề CT Khu dân cư phía Bắc làng SOS Thông báo 756/TB-UBND - 26/08/2019 2019-08-26 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện CT Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài Thông báo 757/TB-UBND - 26/08/2019 2019-08-26 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Chi, địa chỉ: tổ 34, KV4, P.Quang Trung Thông báo 5003/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Hồ Văn Bá - bà Hồ Thị Thu Vân (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 69) Quyết định 5004/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Sĩ Lành, chị Võ Thị Lệ Sĩ (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 10) Quyết định 5005/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Ngọc Tửu, em Trần Ngọc Tản (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 61) Quyết định 5006/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Đã, con Phạm Văn Huệ (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 86) Quyết định 5007/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đỗ Trường Giang do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 87) Quyết định 5008/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Cẩn (chết), con Trần Vĩnh Hưng (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 10) Quyết định 5009/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Thanh (chết), con Nguyễn Văn Thành (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 37) Quyết định 5010/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn văn Minh do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 53) Quyết định 5011/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Đức Tiến (chết), con Lê Đức Ái (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (thửa đất số 54) Quyết định 5012/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Của do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 93) Quyết định 5013/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Của do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 38) Quyết định 5014/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Văn Thành, con dâu Huỳnh Thị Thu (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (thửa đất số 39) Quyết định 5015/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Quốc Tấn (chết), con Nguyễn Văn Tha (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 80) Quyết định 5016/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Quốc Tấn (chết), con Nguyễn Văn Tha (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 81) Quyết định 5017/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Ngọc Minh (chết), con Trần Ngọc Quang (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 12) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung