Tất cả văn bản
Trang 10 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
3604/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thanh Hạ, vợ Trần Thị Minh do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 484) Quyết định 3605/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đỗ Thị Huệ, Đỗ Thị Hường, Đỗ Thị Hoa, Đỗ Thị Huệ do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 133a) Quyết định 3606/QĐ-UBND - 13/06/2019] 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đỗ Thành Đông do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 133b) Quyết định 3489/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Thu do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3488/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Thị Mỹ Lệ do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3487/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Trần Đức Dương do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Tha Quyết định 3486/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Phạm Hữu Đức do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Than Quyết định 3485/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Phú Sơn do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3484/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Đình Tín do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3483/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Phạm Đình Phùng do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3482/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Trần Thị Tuyết (chết), Nguyễn Hữu Thành do GPMB để xây dựng Khu C, B1, B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3632/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Đỗ Xuân Thọ kê khai (đã chết), con: Đỗ Xuân Nhất đại diện do GPMB dự án xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (thửa 1) Quyết định 3633/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Đỗ Xuân Thọ (chết), con: Đỗ Xuân Nhất đại diện kê khai do GPMB dự án xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (thửa 2) Quyết định 3631/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Đỗ Xuân Thọ kê khai (đã chết), con: Đỗ Xuân Nhất đại diện do GPMB dự án xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (thửa 23) Quyết định 3446/QĐ-UBND - 06/06/2019 2019-06-06 v/v thu hồi Quyết định số 8194/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Hữu Ngọc, Lê Thị Nghĩa để xây dựng nhà ở do GPMB thực hiện dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), xã Nhơn Hải Quyết định 1076/QĐ-UBND - 26/02/2019 2019-02-26 v/v giao đất cho ông Võ Văn Thức để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 13) Quyết định 3717/QĐ-UBND - 18/06/2019 2019-06-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Dũng, Nguyễn Thị Đi do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3635/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Ché (chết) và bà Nguyễn Thị Xuân để xây dựng nhà ở tại khu QH tái định cư dân vùng thiên tai, xã Nhơn Hải Quyết định 3636/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Thân Ái và bà Trần Thị Nhỏ để xây dựng nhà ở tại khu QH tái định cư dân vùng thiên tai, xã Nhơn Hải Quyết định 3713/QĐ-UBND - 18/06/2019 2019-06-18 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Hồng do thực hiện GPMB CT: Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài, P.Đống Đa (thửa 29) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung