Tất cả văn bản
Trang 9 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
2769/QĐ-UBND - 04/05/2019 2019-05-04 v/v thu hồi 1 phần nội dung của Quyết định số: 8948/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 2770/QĐ-UBND - 04/05/2019 2019-05-04 v/v giao lô đất cho bà Huỳnh Thị Bảy để xây dựng nhà ở tại khu QHDC Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 3463/QĐ-UBND - 06/06/2019 2019-06-06 v/v thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Rãnh để GPMB triển khai thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa Quyết định 3509/QĐ-UBND - 10/06/2019 2019-06-10 v/v thu hồi Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Bá Sanh để xây dựng nhà ở Quyết định 3490/QĐ-UBND - 07/06/2019 2019-06-07 v/v thu hồi Quyết định số 11246/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Chín và bà Phạm Thị Thanh Tan để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đ Quyết định 3557/QĐ-UBND - 12/06/2019 2019-06-12 v/v giao lô đất cho hộ gia đình ông Dương Quang Vinh và bà Tào Thị Hiệp để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa Quyết định 3554/QĐ-UBND - 12/06/2019 2019-06-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Thi (chết), Nguyễn Thị Lài do GPMB để xây dựng khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại bắc sông Hà Thanh Quyết định 3592/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Thu Thuỷ do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 348) Quyết định 3593/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đỗ Huề, vợ Nguyễn Thị Xuân Thu do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 133) Quyết định 3594/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Kim Văn Lóc, vợ Võ Thị Phúc do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 477) Quyết định 3595/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Chái, vợ Nguyễn Thị Nho do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 476) Quyết định 3596/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Ngọc Hải do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 280) Quyết định 3597/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Công, vợ Trần Thị Ngọc Hoa do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 353) Quyết định 3598/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Thanh Nga do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 352a) Quyết định 3598/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Thanh Nga do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 352a) Quyết định 3599/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phan Thanh Bình, vợ Nguyễn Thị Muôn do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 352) Quyết định 3600/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Hoàng Văn Cang, vợ Lê Thị Hoa do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 253) Quyết định 3601/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đinh Văn Em (chết), vợ Phan Thị Cảnh do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 284) Quyết định 3602/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Bá Thơ do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 137) Quyết định 3603/QĐ-UBND - 13/06/2019 2019-06-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Bích Liên do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 5) (thửa 123) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung