Tất cả văn bản
Trang 8 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
3027/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Đoàn Thị Tình để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 5779/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi Quyết định số 5159/QĐ-UBND của UBND TP và ban hành Quyết định thu hồi đất của hộ bà Võ Thị Ngọc để thực hiện dự án HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (1 phần thửa 217) Quyết định 5928/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trịnh Anh Vũ do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 160) Quyết định 5929/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Mạnh Tường do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 95) Quyết định 5930/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Tấn Hoàng do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (1 phần thửa 23) Quyết định 5931/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Đệ do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 132) Quyết định 5932/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Thìn do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 156) Quyết định 5933/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Quang Dũng, vợ Phạm Thị Kim Loan do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 156) Quyết định 5934/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Thị Lụa do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 117) Quyết định 5935/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Vinh, vợ Nguyễn Thị Minh Thư do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 116) Quyết định 5936/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thành Long do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 126) Quyết định 5937/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Thanh Tùng do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 114) Quyết định 5938/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Thảo do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 112) Quyết định 5939/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Mai Thị Xuân Duyên do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 153) Quyết định 5940/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Thị Tâm, Phan Văn Sơn do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 161) Quyết định 5941/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Lệ Hoa do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 115) Quyết định 5942/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Thư do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 107) Quyết định 5943/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Thu Hà do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 130) Quyết định 5944/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Thanh Triều do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 134) Quyết định 5948/QĐ-UBND - 13/09/2019 2019-09-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Hiền - chồng: Huỳnh Tấn Lực - con: Huỳnh Ly Na để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh (thửa 198) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung