Tất cả văn bản
Trang 7 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
5158/QĐ-UBND - 12/08/2019 2019-08-12 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Ngọc Thanh, vợ Đinh Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (đợt 5) (thửa 63) Quyết định 5159/QĐ-UBND - 12/08/2019 2019-08-12 v/v thu hồi đất của hộ bà Võ Thị Ngọc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (đợt 5) (1 phần thửa 217) Quyết định 5159/QĐ-UBND - 12/08/2019 2019-08-12 v/v thu hồi đất của hộ bà Võ Thị Ngọc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (đợt 5) (1 phần thửa 217) Quyết định 5157/QĐ-UBND - 12/08/2019 2019-08-12 v/v thu hồi đất của hộ bà Võ Thành Long, vợ Nguyễn Thị Sen để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (đợt 5) (thửa 61) Quyết định 2142/QĐ-UBND - 08/04/2019 2019-04-08 v/v giao đất TĐC cho hộ ông Lê Công Cảnh để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 2143/QĐ-UBND - 08/04/2019 2019-04-08 ] v/v giao đất TĐC cho hộ ông Lê Bân (chết) - đại diện kê khai: Lê Ngọc Thành, Lê Thị Hạnh (con) để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 3107/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất công ích của UBND P.Bùi Thị Xuân để thực hiện dự án Khu nhà ở của DNTN Dệt may Thương mại Vạn Phát và đầu tư tuyến đường kết nối dự án tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 07, 08, 1 phần thửa 18) Quyết định 3108/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Hạp (chết), vợ Lê Thị Ba để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 06) Quyết định 3109/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Hạp (chết), vợ Lê Thị Ba để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 05) Quyết định 3110/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phan Hoàng (chết), vợ Hồ Thị Tặng để thực hiện dự án Khu nhà ở của DNTN Dật may Thương mại Vạn Phát và đầu tư tuyến đường kết nối dự án tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 14) Quyết định 3111/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đình Tố để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 09) Quyết định 3112/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đào Thị Nghiêm, chồng Lê Tấn Công để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (1 phần thửa 22) Quyết định 3113/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Chí Can, vợ Lương Thị Hoa (nhận chuyển nhượng) để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 11) Quyết định 3114/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Chí Can, vợ Lương Thị Hoa để thực hiện dự án Khu nhà ở của DNTN Dệt may Thương mại Vạn Phát và đầu tư tuyến đường kết nối dự án tại P.Bùi Thị Xuân (1 phần thửa 20) Quyết định 3115/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Dũng để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 04) Quyết định 3116/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Dũng để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 19) Quyết định 3117/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lý để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (1 phần thửa 21) Quyết định 3118/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Ngọc Phúc để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 13) Quyết định 3119/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trung Kỳ để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 03) Quyết định 3120/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thanh Xuân để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 01) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung