Tất cả văn bản
Trang 6 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
8017/QĐ-UBND - 29/10/2019 2019-10-29 v/v thu hồi Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại lô đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Công Tuấn để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8018/QĐ-UBND - 29/10/2019 2019-10-29 v/v thu hồi Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại lô đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Công Lý để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8019/QĐ-UBND - 29/10/2019 2019-10-29 v/v thu hồi Quyết định số 5921/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại lô đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Công Tâm để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6600/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Thanh Tùng, vợ Phan Đình Ái Diệp do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 219) Quyết định 6601/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn văn Dũng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 175) Quyết định 6602/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Văn Vụ, Nguyễn văn Sâm do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 177) Quyết định 6603/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trịnh Thị Ngọc Quyên do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 206) Quyết định 6604/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn văn Tưởng, vợ Nguyễn Thị Vân do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 215) Quyết định 6605/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lệ Vương do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 211) Quyết định 6606/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Dương Đức Thanh, vợ Võ Thị Kim Oanh do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 209) Quyết định 6607/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đào Thị Hồng Bân, chồng Lê Đình Thương do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 203) Quyết định 6608/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đào Thị Hồng Bóng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 204) Quyết định 6609/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trịnh Thị Hoa, chồng Trần Thuỷ Hoàng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 224) Quyết định 6610/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đào Thị Nhạn do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 201) Quyết định 6611/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trịnh Văn Nhẫn, con Trịnh Thị Bích Phượng do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 145) Quyết định 6612/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trịnh Văn Tốt, con Trịnh Thị Ngọc Quyết do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 207) Quyết định 6613/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trịnh Văn Tốt, con Trịnh Thị Ngọc Quế do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 208) Quyết định 6614/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Phước Tôn do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 205) Quyết định 7744/QĐ-UBND - 21/10/2019 2019-10-21 v/v ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án Bảo vệ và Phát huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại" trên địa bàn TP Quy Nhơn, giai đoạn 2019-2023 Quyết định 7792/QĐ-UBND - 23/10/2019 2019-10-23 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn trung do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - Thương mại bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 51) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung