Tất cả văn bản
Trang 2 trong 191
Tổng văn bản: 1903
1321/CV-UBND 2017-04-26 [1321/CV-UBND - 26/04/2017] V/v cung cấp hồ sơ để cấp phát chứng thư số và chữ ký số cá nhân Công văn 1603/QĐ-UBND 2017-05-09 [1603/QĐ-UBND - 09/05/2017] Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017 Quyết định 08/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [08/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 Nghị quyết 342/BC-UBND 2018-09-24 Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới TP Quy Nhơn giai đoạn 2016-2018 Báo cáo 8106/QĐ-UBND 2018-09-14 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước TP Quy Nhơn Quy chế 08/2018/QĐ-UBND 2018-05-11 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND TP Quy Nhơn ROOT LCTT 2017-03-06 Lịch công tác tuần (từ ngày 06/03/2017 đến ngày 10/03/2017) Lịch công tác tuần 144/TB-UBND 2017-02-03 Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2017 và nhiệm vụ tháng 02/2017 của TP Quy Nhơn Thông báo 1305/CV-UBND 2017-04-26 [1305/CV-UBND - 26/04/2017] v/v tham mưu Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Quy Nhơn năm 2017 Công văn 11/NQ-HĐND 2016-12-23 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung