Tất cả văn bản
Trang 1 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
6537/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Số (chết), vợ Nguyễn Thị Tấn do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 199) Quyết định 6538/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Văn Cảnh do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 197) Quyết định 6539/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Lạc, con Lê Văn Hầu đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 250) Quyết định 6540/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Lạc, con Lê Văn Hầu đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 4) (thửa 251) Quyết định 6541/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông Lê Văn Luyện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 332) Quyết định 6542/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông Lê Văn Luyện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 46) Quyết định 6543/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đức Long, vợ Phạm Thị Kim Lý do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 249) Quyết định 6544/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ bà Huỳnh Thị Mười do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 124) Quyết định 6545/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Lưu Tích do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 316) Quyết định 6546/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Lưu Tích do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 280) Quyết định 6547/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Tình do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 205) Quyết định 6548/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Tình do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 324) Quyết định 6549/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông 9baf) Lê Tình do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 253) Quyết định 6550/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Khánh Linh do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 326) Quyết định 6551/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Ổi (chết), con dâu Nguyễn Thị Phụng đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 202) Quyết định 6552/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Ổi (chết), con dâu Nguyễn Thị Phụng đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 209) Quyết định 6553/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Lộc (chết), vợ Nguyễn Thị Tròn đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 1051) Quyết định 6554/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Đó (chết), vợ Lê Thị Hường đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 198) Quyết định 6555/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Đó (chết), vợ Lê Thị Hường đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 398 Quyết định 6556/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trọng Phương, cha Nguyễn Rành đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 1107) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung