Tất cả văn bản
Trang 1 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
1899/QĐ-UBND - 21/04/2020 2020-04-21 v/v thu hồi Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Hoàn, Nguyễn Thị Kim Hường do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1870/QĐ-UBND - 20/04/2020 2020-04-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Thành do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 13) Quyết định 311/TB-UBND - 24/04/2020 2020-04-24 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn Thông báo 1783/QĐ-UBND - 09/04/2020 2020-04-09 v/v thu hồi đất của hộ ông: Nguyễn Ngọc Dũng do GPMB để thực hiện CT HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án Vệ sinh môi trường (phần mở rộng), P.Nhơn Bình (đợt 1) (thửa 72) Quyết định 1784/QĐ-UBND - 09/04/2020 2020-04-09 v/v thu hồi đất của hộ ông: Nguyễn Ngọc Dũng do GPMB để thực hiện CT HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án Vệ sinh môi trường (phần mở rộng), P.Nhơn Bình (đợt 1) (thửa 70) Quyết định 1785/QĐ-UBND - 09/04/2020 2020-04-09 v/v thu hồi đất của hộ ông: Nguyễn Văn Lang (chết), con: Nguyễn Anh Tuấn (đại diện) do GPMB để thực hiện CT HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án Vệ sinh môi trường (phần mở rộng), P.Nhơn Bình (đợt 1) (thửa 72) Quyết định 1786/QĐ-UBND - 09/04/2020 2020-04-09 v/v thu hồi đất của hộ ông: Nguyễn Văn Lang (chết), con: Nguyễn Anh Tuấn (đại diện) do GPMB để thực hiện CT HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án Vệ sinh môi trường (phần mở rộng), P.Nhơn Bình (đợt 1) (thửa 70 Quyết định 1718/QĐ-UBND - 30/03/2020 2020-03-30 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình bà Hà Thị Phương Dung để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 37) Quyết định 1721/QĐ-UBND - 30/03/2020 2020-03-30 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 37) Quyết định 1722/QĐ-UBND - 30/03/2020 2020-03-30 v/v thu hồi Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ba để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 37) Quyết định 1662/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Tô Phước Ngọc (chết), bà Phan Thị Minh Nguyệt (chết), các con đồng sở hữu: ông Tô Phan Quốc Huy, bà Tô Phan Mộng Thùy, bà Tô Phan Mộng Duyên, ông Tô Phan Quốc Duy để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: X Quyết định 1663/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 7784/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Tô Phước Ngọc (chết), bà Phan Thị Minh Nguyệt (chết), các con đồng sở hữu: ông Tô Phan Quốc Huy, bà Tô Phan Mộng Thùy, bà Tô Phan Mộn Quyết định 1664/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8556/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Văn Sang (chết), bà Nguyễn Thị Cứ, con Lê Quốc Cương đại diện để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Vă Quyết định 1665/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8554/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Đức Thuận để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 36) Quyết định 1666/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8665/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Quang Cảnh (chết), bà Nguyễn Thị Hấu (chết), con đại diện Trần Quang Ngọc Vỹ, ông Nguyễn Văn Mạnh, vợ Trần Thị Hồng để xây dựng Quyết định 1667/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8721/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Nhơn, ông Nguyễn Văn Lang, ông Nguyễn Văn Tín, ông Nguyễn văn Tý để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Ho Quyết định 1668/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8666/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Văn Ngọc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 36) Quyết định 1669/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8560/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Hữu Đức (chết), bà Phan Thị Phân (chết), ông Trần Hữu Thiên (chết), con đại diện: ông Trần Hữu Hùng, bà Võ Thị Hải để xây dựng Quyết định 1670/QĐ-UBND - 26/03/2020 2020-03-26 v/v thu hồi Quyết định số 8673/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Võ Thả và bà Ngô Thị Trạc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Pho Quyết định 1676/QĐ-UBND - 27/03/2020 2020-03-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Minh do GPMB để xây dựng Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, P.Nhơn Bình (thửa 134) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung