Tất cả văn bản
Trang 1 trong 168
Tổng văn bản: 3347
Sắp xếp theo:
Mặc định
4092/QĐ-UBND - 11/06/2021 2021-06-11 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Đỏ (chết) và bà Nguyễn Thị Xưa để thực hiện dự án xây dựng Cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Hạng mục: Mở rộng cầu Đôi và tuyến kè kết hợp giao thông Quyết định 4091/QĐ-UBND - 11/06/2021 2021-06-11 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Đình Mai để thực hiện dự án xây dựng Cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Hạng mục: Mở rộng cầu Đôi và tuyến kè kết hợp giao thông 2 bên tả và hữu đoạn Quyết định 4090/QĐ-UBND - 11/06/2021 2021-06-11 v/v thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Liên để thực hiện dự án xây dựng Cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Hạng mục: Mở rộng cầu Đôi và tuyến kè kết hợp giao thông 2 bên tả và hữu đoạn cầ Quyết định 4089/QĐ-UBND - 11/06/2021 2021-06-16 v/v thu hồi đất của hộ ông Phạm Bá Hiển để thực hiện dự án xây dựng Cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Hạng mục: Mở rộng cầu Đôi và tuyến kè kết hợp giao thông 2 bên tả và hữu đoạn cầu Quyết định 4088/QĐ-UBND - 11/06/2021] 2021-06-16 v/v thu hồi đất của hộ ông Huỳnh Văn Còn để thực hiện dự án xây dựng Cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Hạng mục: Mở rộng cầu Đôi và tuyến kè kết hợp giao thông 2 bên tả và hữu đoạn cầ Quyết định 4087/QĐ-UBND - 11/06/2021 2021-06-16 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Diệu để thực hiện dự án xây dựng Cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Hạng mục: Mở rộng cầu Đôi và tuyến kè kết hợp giao thông 2 bên tả và hữu đoạn cầu Quyết định 4077/QĐ-UBND - 10/06/202 2021-06-10 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho ông Cao Thanh Thương Quyết định 2693/QĐ-UBND 2021-05-12 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước thành phố Quy Nhơn Quyết định 2692/QĐ-UBND 2021-05-12 Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn Quyết định 19/KH-UBND - 09/02/2021 2021-02-09 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021 Kế hoạch 03/NQ-UBBC - 31/05/2021 2021-05-31 Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử 03/NQ-UBBC - 31/05/2021 2021-05-31 Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Thông báo 03/NQ-UBBC - 31/05/2021 2021-05-31 Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết 2464/QĐ-UBND - 04/05/2021 2021-05-04 v/v giao đất cho ông Nguyễn Văn Sinh tại 1089 Trần Hưng Đạo, P.Đống Đa với diện tích 38,75m2 Quyết định 213/TB-UBND - 15/04/2021 2021-04-15 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Dương Hiệp Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố quý I/2021 Thông báo 240/TB-UBND - 27/04/2021 2021-04-27 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Dương Hiệp Hòa tại cuộc họp nghe Báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ trong qu Thông báo 65/TB-UBBC - 13/05/2021 2021-05-13 V/v bố trí địa điểm làm việc của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1: Các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 1, đơn vị bầu cử số 2, đơn vị bầu cử số 3; các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và các Tổ, bộ phận giúp việc cho Ủy Văn bản bầu cử 56/CV-UBBC - 07/05/2021 2021-05-07 v/v tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản bầu cử 52/CV-UBBC - 04/05/2021 2021-05-04 v/v lập các biểu mẫu bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức ngày bầu cử và kiểm phiếu bầu Văn bản bầu cử 09/QĐ-UBBC - 04/05/2021 2021-05-04 v/v trưng tập công chức, viên chức và thành lập các Tổ, bộ phận giúp việc cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Văn bản bầu cử

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung