Tất cả văn bản
Trang 1 trong 147
Tổng văn bản: 2933
Sắp xếp theo:
Mặc định
8693/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Văn Thanh do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8694/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Bích Mai - Nguyễn Văn Thanh do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8695/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Văn Thanh do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8696/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lam do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8699/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Phạm văn Giỏi + bà Phạm Thị Phương do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8700/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Huỳnh Xuân Trương do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8701/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Thị Hồng Phong do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8702/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Hoàng Phương - Nguyễn Thị Hạnh; ông Nguyễn Hoàng Việt; ông Nguyễn Hoàng Kim do GPMB Quyết định 8717/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm Hữu Đức, Lê Thị Tím do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8718/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Thị Vi do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8720/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi Quyết định số 9002/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND TP và giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Cúc và bà Đào Thị Chín để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 8705/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn phúc, Nguyễn Thị Thanh Phúc do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 15) Quyết định 8706/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Đình Trường, Nguyễn Thị Thu Thảo do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 7) Quyết định 8709/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Tài do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8710/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Chiến (chết), Nguyễn Thị Thắm do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8711/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông Trần Ngọc Lệnh kê khai do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8729/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Ngô Văn Minh do GPMB để thực hiện CT Mở rộng Trụ sở UBND P.Đống Đa Quyết định 2751/QĐ-UBND - 08/05/2018 2018-05-08 v/v kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử (portal) TP Quy Nhơn Quyết định 8553/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thanh Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dàu trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8554/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Đức Thuận để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung