Tất cả văn bản
Trang 5 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
9050/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Hữu Kỹ do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 82) Quyết định 9051/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hoàng Thoại do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 137) Quyết định 9052/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Phúc do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 136) Quyết định 9053/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Phúc do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 143) Quyết định 9054/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Xuân Thí do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 82) Quyết định 9055/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Thái Sơn do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 142) Quyết định 9056/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của UBND P.Nhơn Phú (hiện trạng ông Nguyễn Trung Thành canh tác) do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 118) Quyết định 9057/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phan Thị Bước (chết), con Lê Văn Lạc đại diện kê khai do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 41) Quyết định 9058/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Lai do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 59) Quyết định 9059/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Đay (nhận chuyển nhượng toàn phần của ông Lê Văn Bảy và Võ Ngọc Liễn) do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 58) Quyết định 9060/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Đay (nhận chuyển nhượng toàn phần của ông Lê Văn Bảy và Võ Ngọc Liễn) do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 57) Quyết định 9061/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Ấm (chết), em trai Lê Văn Đệ đại diện kê khai do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 55) Quyết định 9062/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Tống Ngọc Bửu, Võ Thị Hương do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 431) Quyết định 9063/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Thuận do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 107) Quyết định 8901/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 21) Quyết định 8902/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 25) Quyết định 8903/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 33) Quyết định 8904/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 3) Quyết định 8905/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 29) Quyết định 8906/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 31) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung