Tất cả văn bản
Trang 10 trong 17
Tổng văn bản: 170
1780/CV-UBND 2017-06-01 v/v thực hiện Thông báo số 419-TB/TU ngày 12/5/2017 về Kết luận của đ/c Bí thư Thành ủy Quy Nhơn tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ P.Quang Trung Công văn LCTT 2017-06-12 Lịch công tác tuần (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017) Lịch công tác tuần 187/TB-VP 2017-06-20 Kết luận của Văn phòng tại buổi làm việc với Bộ phận Hành chính - Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017 Thông báo 18/NQ-HĐND 2017-12-22 Nghị quyết về chương trình hoạt động trong năm 2018 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-06-19 Lịch công tác tuần (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017) Lịch công tác tuần 525/TB-UBND 2017-07-06 [525/TB-UBND - 29/06/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Thông báo 19/NQ-HĐND 2017-12-22 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-06-26 Lịch công tác tuần (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017) Lịch công tác tuần 574/TB-UBND - 20/07/2017 2017-07-20 [574/TB-UBND - 20/07/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo 22/NQ-HĐND 2017-12-22 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018 Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung