Tất cả văn bản
Trang 5 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
1168/TB-UBND - 23/12/2019 2019-12-23 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết đơn bà Phạm Thị Nga, bà Nguyễn Thị Sở, bà Võ Thị Hoa, ông Lê Công Chiến ảnh hưởng GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài Thông báo 1124/TB-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn , Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo một số hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất Thông báo 8668/QĐ-UBND - 02/12/2019 2019-12-02 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Năng, bà Huỳnh Thị Lợi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (1 phần thửa 144 và 147) Quyết định 8894/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 7) Quyết định 8895/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 8) Quyết định 8896/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 9) Quyết định 8897/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 19) Quyết định 8898/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 14) Quyết định 8899/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 12) Quyết định 8900/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 22) Quyết định 9050/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Hữu Kỹ do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 82) Quyết định 9051/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hoàng Thoại do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 137) Quyết định 9052/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Phúc do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 136) Quyết định 9053/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Phúc do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 143) Quyết định 9054/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Xuân Thí do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 82) Quyết định 9055/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Thái Sơn do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 142) Quyết định 9056/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của UBND P.Nhơn Phú (hiện trạng ông Nguyễn Trung Thành canh tác) do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 118) Quyết định 9057/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phan Thị Bước (chết), con Lê Văn Lạc đại diện kê khai do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 41) Quyết định 9058/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Lai do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 59) Quyết định 9059/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Đay (nhận chuyển nhượng toàn phần của ông Lê Văn Bảy và Võ Ngọc Liễn) do GPMB CT: Khu dân cư Khu vực núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 58) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung