Tất cả văn bản
Trang 8 trong 191
Tổng văn bản: 1903
152/TB-VP 2017-04-28 Thông báo về việc cung cấp tin, bài, hình ảnh để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thông báo LCTT 2017-05-04 Lịch công tác tuần (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017) Lịch công tác tuần 1599/CV-UBND 2017-05-17 [1599/CV-UBND - 17/05/2017] v/v tiếp tục tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Công văn 17/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Phạm Thị Kim Loan Nghị quyết 412/BC-UBND 2018-11-08 Tình hình thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn thành phố Báo cáo 9126/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v thu hồi Quyết định số: 8487/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND TP, ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Phan Thị Hương (chết), các con cháu: ông Huỳnh Ngọc Xuân, bà Huỳnh Thị Ngọc Sương, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan ... do ảnh hưởng GPMB Quyết định LCTT 2017-05-08 Lịch công tác tuần (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017) Lịch công tác tuần 364/TB-UBND 2017-05-11 [364/TB-UBND - 09/05/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh và đường Chế Lan Viên (nối dài), P.Ghềnh Ráng Thông báo 2096/CV-UBND 2017-06-20 [2096/CV-UBND - 20/06/2017] v/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Công văn 13/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung