Tất cả văn bản
Trang 4 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
8889/QĐ-UBND - 26/12/2019 2019-12-26 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Chuyện do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 67) Quyết định 8890/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Thị Thanh do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (1 phần thửa 239) Quyết định 8891/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Thị Thanh do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (1 phần thửa 129) Quyết định 8892/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đua do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (1 phần thửa 170) Quyết định 8893/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đua do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 72) Quyết định 9028/QĐ-UBND - 18/12/2019 2019-12-18 v/v phê duyệt phương án công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất tại khu quy hoạch khu dân cư KV3, P.Ghềnh Ráng (đợt 2: các hộ có nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2004) Quyết định 9889/QĐ-UBND - 24/12/2019 2019-12-24 v/v thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Lễ (C), bà Nguyễn Thị Nghệ để thực hiện dự án HTKT Khu dân cư KV6, P.Nhơn Bình (thửa 209) Quyết định 9889/QĐ-UBND - 24/12/2019 2019-12-24 v/v thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Lễ (C), bà Nguyễn Thị Nghệ để thực hiện dự án HTKT Khu dân cư KV6, P.Nhơn Bình (thửa 209) Quyết định 9890/QĐ-UBND - 24/12/2019 2019-12-24 v/v thu hồi đất của ông (bà): Võ Phạm Tuân để thực hiện dự án HTKT Khu dân cư KV6, P.Nhơn Bình (1 phần thửa 14) Quyết định 9082/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trình HĐND của TP Quy Nhơn Quyết định 1168/TB-UBND - 23/12/2019 2019-12-23 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết đơn bà Phạm Thị Nga, bà Nguyễn Thị Sở, bà Võ Thị Hoa, ông Lê Công Chiến ảnh hưởng GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài Thông báo 1124/TB-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn , Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo một số hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất Thông báo 8668/QĐ-UBND - 02/12/2019 2019-12-02 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Năng, bà Huỳnh Thị Lợi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (1 phần thửa 144 và 147) Quyết định 8894/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 7) Quyết định 8895/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 8) Quyết định 8896/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 9) Quyết định 8897/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Nguyễn Đắc Ninh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 19) Quyết định 8898/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 14) Quyết định 8899/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 12) Quyết định 8900/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 22) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung