Tất cả văn bản
Trang 4 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
5246/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 145) Quyết định 5245/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Lạc - con Lê Văn Tính đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 518+520) Quyết định 5244/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Lạc (chết) - con Lê Văn Tính đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 483) Quyết định 5243/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 695) Quyết định 5242/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 306) Quyết định 5241/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 515) Quyết định 5240/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Huỳnh Tần do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 695) Quyết định 5239/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Huỳnh Trà (chết) - con Huỳnh Văn Hiền, Huỳnh Văn Tiện đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 183) Quyết định 5238/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông huỳnh Trà (chết) - con Huỳnh Văn Hiền, Huỳnh Văn tiện đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (1 phần thửa 183) Quyết định 5237/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Văn Đảm do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (1 phần thửa 20) Quyết định 5236/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của UBND P.Nhơn Phú do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (1 phần thửa 20) Quyết định 5235/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Trần Thị Cúc do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 167) Quyết định 5234/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Phan Văn Tại do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 167) Quyết định 5233/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dấu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 674) Quyết định 5232/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Phước Em do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 137) Quyết định 5231/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Tiết do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 151) Quyết định 5230/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Đỗ Ngọc Tùng do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 18) Quyết định 5229/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Phan Thị Lại (mẹ) - con Đoàn Giúp đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 650) Quyết định 5228/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Phan Thị Lại (mẹ) - con Đoàn Giúp đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 614) Quyết định 5227/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Phan Thị Lại (mẹ) - con Đoàn Giúp đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 628) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung