Tất cả văn bản
Trang 4 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
1169/TB-UBND - 23/12/2019 2019-12-23 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Đống Đa Thông báo 9071/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi Quyết định số 5566/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Lê Thị Ánh Nguyệt để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê hồng Phong (đợt 3 Quyết định 9072/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi Quyết định số 7787/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Võ Thị Tường để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê hồng Phong (đợt 29) Quyết định 9073/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v thu hồi Quyết định số 7786/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Hồ Thị Bốn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê hồng Phong (đợt 29) Quyết định 9074/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 /v thu hồi Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Thành Công và Đặng Văn Sửu để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê hồ Quyết định 8885/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Văn Thả do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 60) Quyết định 8886/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Ngàn (chết), con Nguyễn Nghiệp ĐDKK do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 160) Quyết định 8887/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Lâu, con Đặng Văn Thọ ĐDKK do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 156) Quyết định 1177/TB-UBND - 25/12/2019 2019-12-25 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết đơn ông Tô Phan Quốc Huy ảnh hưởng GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn Thông báo 8888/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Chuyện do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 159) Quyết định 8889/QĐ-UBND - 26/12/2019 2019-12-26 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Chuyện do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 67) Quyết định 8890/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Thị Thanh do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (1 phần thửa 239) Quyết định 8891/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đặng Thị Thanh do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (1 phần thửa 129) Quyết định 8892/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đua do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (1 phần thửa 170) Quyết định 8893/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đua do GPMB thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội P.Nhơn Bình (thửa 72) Quyết định 9028/QĐ-UBND - 18/12/2019 2019-12-18 v/v phê duyệt phương án công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất tại khu quy hoạch khu dân cư KV3, P.Ghềnh Ráng (đợt 2: các hộ có nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2004) Quyết định 9889/QĐ-UBND - 24/12/2019 2019-12-24 v/v thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Lễ (C), bà Nguyễn Thị Nghệ để thực hiện dự án HTKT Khu dân cư KV6, P.Nhơn Bình (thửa 209) Quyết định 9889/QĐ-UBND - 24/12/2019 2019-12-24 v/v thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Lễ (C), bà Nguyễn Thị Nghệ để thực hiện dự án HTKT Khu dân cư KV6, P.Nhơn Bình (thửa 209) Quyết định 9890/QĐ-UBND - 24/12/2019 2019-12-24 v/v thu hồi đất của ông (bà): Võ Phạm Tuân để thực hiện dự án HTKT Khu dân cư KV6, P.Nhơn Bình (1 phần thửa 14) Quyết định 9082/QĐ-UBND - 19/12/2019 2019-12-19 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trình HĐND của TP Quy Nhơn Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung