Tất cả văn bản
Trang 4 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
2010/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Hiệu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 120) Quyết định 2011/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Đời do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 123) Quyết định 2012/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Đời do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 147) Quyết định 2013/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Lý, Đặng Thị Thu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 60) Quyết định 6599/QĐ-UBND - 15/10/2019 2019-10-15 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Lánh do GPMB dự án Khu công nghệ phần mềm của Cty TMA Solution tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4 - khu B) (thửa 184) Quyết định 2014/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Quang Mãi (chết), Nguyễn Thị Sính do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 61) Quyết định 2015/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Quang Mãi (chết), Nguyễn Thị Sính do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 4) Quyết định 2016/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Thị Lập, Huỳnh Văn Phước do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 7) Quyết định 2017/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Mua (chết), Nguyễn Thị Cho do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 299) Quyết định 2018/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Trọng Yêm do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 61) Quyết định 2019/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Ngọc Hận (chết), Nguyễn Thị Tuất do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 294) Quyết định 2020/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Sương (chết), Phan Thị Nghĩa do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 290) Quyết định 2021/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Tân (chết), Hồ Thị Thu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 266) Quyết định 2022/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Y do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 265) Quyết định 2023/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phan Đước (chết), Trương Thị Đãi do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 78) Quyết định 2024/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Sang, Đoàn Thị Kim Liên do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 46) Quyết định 2025/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đủ do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 277) Quyết định 2026/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thiệt (chết), Hồ Thị Đẹt do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 277) Quyết định 2027/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Văn Tuấn do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (1 phần thửa 271) Quyết định 2028/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Thị Năm (chết), con Bùi Thị Kim Lan đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 3) (thửa 116) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung