Tất cả văn bản
Trang 4 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
5255/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trương Văn Học - con Trương Văn Ngọc đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 699, 698) Quyết định 5254/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Minh Huệ (chết) - con Trần Minh Danh đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 150) Quyết định 5253/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Văn Cảnh (chết) - vợ Tống Thị Ban đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 152) Quyết định 5252/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hay (chết) - con Trần Thành đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 149) Quyết định 5251/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Ơn do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 180) Quyết định 5251/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Ơn do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 180) Quyết định 5250/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu (chết) - con Võ Duy Tân đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 174) Quyết định 5249/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Văn Mười do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 302) Quyết định 5248/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thị Hoa do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 135) Quyết định 5247/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần minh Binh do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 134) Quyết định 5246/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 145) Quyết định 5245/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Lạc - con Lê Văn Tính đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 518+520) Quyết định 5244/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Lạc (chết) - con Lê Văn Tính đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 483) Quyết định 5243/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 695) Quyết định 5242/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 306) Quyết định 5241/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 515) Quyết định 5240/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Huỳnh Tần do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 695) Quyết định 5239/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Huỳnh Trà (chết) - con Huỳnh Văn Hiền, Huỳnh Văn Tiện đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 183) Quyết định 5238/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông huỳnh Trà (chết) - con Huỳnh Văn Hiền, Huỳnh Văn tiện đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (1 phần thửa 183) Quyết định 5237/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Văn Đảm do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (1 phần thửa 20) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung