Tất cả văn bản
Trang 7 trong 191
Tổng văn bản: 1903
1494/CV-UBND 2017-05-11 [1494/CV-UBND - 11/05/2017] v/v tăng cường thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước Công văn 15/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Phạm Thanh Tùng Nghị quyết 310/BC-UBND 2018-09-07 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 07 và nhiệm vụ tháng 08 năm 2018 Báo cáo 299/QĐ-UBND 2019-01-21 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của TP Quy Nhơn Quyết định LCTT 2017-04-24 Lịch công tác tuần (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017) Lịch công tác tuần 295/TB-UBND 2017-04-21 [295/TB-UBND - 21/04/2017] v/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Thông báo 1517/CV-UBND 2017-05-11 [1517/CV-UBND - 11/05/2017] v/v cung cấp chứng cứ liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án ĐTXD Doanh trại Trung đoàn CSCĐ Duyên Hải Nam Trung bộ Công văn 16/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Lê Dương Học Nghị quyết 409/BC-UBND 2018-11-05 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 Báo cáo 9485/QĐ-UBND 2018-11-16 v/v thu hồi Quyết địn số 1280/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND TP đồng thời ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông: Phan Ngọc Ngân, vợ: Nguyễn Thị Mèo do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (đợt 4) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung