Tất cả văn bản
Trang 7 trong 16
Tổng văn bản: 157
1517/CV-UBND 2017-05-11 [1517/CV-UBND - 11/05/2017] v/v cung cấp chứng cứ liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án ĐTXD Doanh trại Trung đoàn CSCĐ Duyên Hải Nam Trung bộ Công văn 17/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Phạm Thị Kim Loan Nghị quyết 152/TB-VP 2017-04-28 Thông báo về việc cung cấp tin, bài, hình ảnh để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thông báo LCTT 2017-05-04 Lịch công tác tuần (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017) Lịch công tác tuần 1599/CV-UBND 2017-05-17 [1599/CV-UBND - 17/05/2017] v/v tiếp tục tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Công văn 13/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-05-08 Lịch công tác tuần (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017) Lịch công tác tuần 364/TB-UBND 2017-05-11 [364/TB-UBND - 09/05/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh và đường Chế Lan Viên (nối dài), P.Ghềnh Ráng Thông báo 2096/CV-UBND 2017-06-20 [2096/CV-UBND - 20/06/2017] v/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Công văn 14/2017/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung