Tất cả văn bản
Trang 6 trong 16
Tổng văn bản: 157
280/TB-UBND 2017-04-17 [280/TB-UBND - 12/04/2017] TB kết luận Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường GPMB thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng Thông báo 1478/CV-UBND 2017-05-10 [1478/CV-UBND - 10/05/2017] v/v tham mưu báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố 6 tháng đầu năm 2017 Công văn 15/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Phạm Thanh Tùng Nghị quyết 256/BC-UBND 2018-08-01 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 07 và nhiệm vụ tháng 08 năm 2018 Báo cáo 269/TB-UBND 2017-04-17 [269/TB-UBND - 04/04/2017] Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo công tác nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố tích hợp module quảng bá du lịch TP Quy Nhơn Thông báo LCTT 2017-04-20 Lịch công tác tuần (từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017) Lịch công tác tuần 1494/CV-UBND 2017-05-11 [1494/CV-UBND - 11/05/2017] v/v tăng cường thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước Công văn 16/NQ-HĐND 2017-07-19 Nghị quyết v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Lê Dương Học Nghị quyết LCTT 2017-04-24 Lịch công tác tuần (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017) Lịch công tác tuần 295/TB-UBND 2017-04-21 [295/TB-UBND - 21/04/2017] v/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Thông báo

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung