Tất cả văn bản
Trang 3 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
5028/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Minh Nghiệm, vợ Ngô Thị Rồi (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 63) Quyết định 5029/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Minh Nghiệm, vợ Ngô Thị Rồi (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (thửa đất số 111) Quyết định 5030/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Minh Nghiệm, vợ Ngô Thị Rồi (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 64) Quyết định 5031/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lan Hương (nhận chuyển nhượng) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (thửa đất số 2) Quyết định 5032/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lan Hương (nhận chuyển nhượng) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 11) Quyết định 5033/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Cổng, vợ Nguyễn Thị Thuý Vân do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 3) Quyết định 5034/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất công ích của UBND P.Nhơn Bình do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình Quyết định 5258/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Trần Thị Vân (chết) - con Trần Văn Dũng đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch 0 văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 16) Quyết định 5257/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Phú do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 176) Quyết định 5256/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiều (chết) và bà Trương Thị Dợt do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 13) Quyết định 5255/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trương Văn Học - con Trương Văn Ngọc đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 699, 698) Quyết định 5254/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Minh Huệ (chết) - con Trần Minh Danh đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 150) Quyết định 5253/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Văn Cảnh (chết) - vợ Tống Thị Ban đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 152) Quyết định 5252/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hay (chết) - con Trần Thành đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 149) Quyết định 5251/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Ơn do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 180) Quyết định 5251/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Ơn do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 180) Quyết định 5250/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu (chết) - con Võ Duy Tân đại diện do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 174) Quyết định 5249/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Văn Mười do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 302) Quyết định 5248/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thị Hoa do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 135) Quyết định 5247/QĐ-UBND - 15/08/2019 2019-08-15 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần minh Binh do ảnh hưởng GPMB CT: Khu đô thị - du lịch - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà tại P.Nhơn Phú (đợt 10) (thửa 134) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung