Tất cả văn bản
Trang 5 trong 13
Tổng văn bản: 126
16/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [16/NQ-HĐND - 19/07/2017] v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Lê Dương Học Nghị quyết LCTT 2017-04-24 Lịch công tác tuần (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017) Lịch công tác tuần 295/TB-UBND 2017-04-21 [295/TB-UBND - 21/04/2017] v/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Thông báo 1517/CV-UBND 2017-05-11 [1517/CV-UBND - 11/05/2017] v/v cung cấp chứng cứ liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án ĐTXD Doanh trại Trung đoàn CSCĐ Duyên Hải Nam Trung bộ Công văn 17/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [17/NQ-HĐND - 19/07/2017] Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021: Phạm Thị Kim Loan Nghị quyết 152/TB-VP 2017-04-28 [152/TB-VP - 27/04/2017] v/v cung cấp tin, bài, hình ảnh để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thông báo LCTT 2017-05-04 Lịch công tác tuần (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017) Lịch công tác tuần 1599/CV-UBND 2017-05-17 [1599/CV-UBND - 17/05/2017] v/v tiếp tục tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Công văn 13/NQ-HĐND - 19/07/2017 2017-07-19 [13/NQ-HĐND - 19/07/2017] Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-05-08 Lịch công tác tuần (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017) Lịch công tác tuần

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung